Genopo App แอพพลิเคชั่นที่ช่วยวิเคราะห์จีโนมของเชื้อโคโรน่าไวรัสได้บนสมาร์ทโฟน

Genopo App แอพพลิเคชั่นที่ช่วยวิเคราะห์จีโนมของเชื้อโคโรน่าไวรัสได้บนสมาร์ทโฟน

Genopo App แอพพลิเคชั่น Genopo ถูกพัฒนาขึ้นโดย Garvan Institute of Medical Research ทำงานร่วมกับ University of Peradeniya ในประเทศศรีลังกา ทำให้จีโนมิกส์สามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลหรือแหล่งที่มีทรัพยากรน้อยได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์หาเชื้อโรคได้ที่โรงพยาบาลห่างไกลเมืองหลวงได้ โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีจีโนมนั้นได้ให้ความเห็นว่า การวิเคราะห์ DNA และ RNA จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูงเท่านั้น

Genopo App

Genopo App แอพพลิเคชั่นสามารถติดตามป้องกันการแพร่กระจายของเชื่อโคโรน่าไวรัสได้

ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่โรงพยาบาลเล็ก ๆ ที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงจะสามารถตรวจวิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าวได้ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Genopo ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์จีโนมของเชื้อโคโรน่าไวรัสได้ ผ่านสมาร์ทโฟนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มากกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้จะทำให้การวิเคราะห์จีโนมมีความรวดเร็ว และสามารถติดตามป้องกันการแพร่กระจายของเชื่อโคโรน่าไวรัสได้

 แอพพลิเคชั่น Genopo

ทั้งนี้นักวิจัยได้ทำการทดสอบแอพพลิเคชั่น Genopo ที่เป็นแอปพลิเคชันโอเพ่นซอร์ส ให้บริการฟรีผ่าน Google Play Store โดยเป็นการเก็บตัวอย่างจากผ้าเช็ดหน้าของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิต-19 ในเมืองซิตนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 9 คน และนำมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง Minion ของ Oxford Nanopore Technologies ที่สามารถสร้างลำดับจีโนมของเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งอุปกรณ์ของ Minion นี้ได้นำมาใช้สำหรับการเฝ้าระวังโรคไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกมาแล้ว ซึ่งอุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง Minion นี้จะมีลักษณะคล้ายแท่งของ USB ขนาดเล็ก ที่ทำให้สะดวกในการพกพาไปเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยในชุมชนที่ห่างไกลจากเมืองหลวง โดยอุปกรณ์ Minion จะจัดลำกดับของดีเอ็นเอ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้บนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ผ่านแอพพลิคชั่น Genopo โดยแอพพลิเคชั่น Genopo ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 27 นาที ในการวิเคราะห์หาจีโนมของ SARS-CoV-2 หรือเชื้อไวรัสโควิด-19

 Genopo

ทั้งนี้ Hiruna Samarakoon นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น Genopo  ได้กล่าวว่าตัวเขามีความต้องการที่จะเอาชนะความท้าทายทางเทคนิคหลายประการในการวิเคราะห์หาจีโนมของ SARS-CoV-2 หรือเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากข้อจำกัดทางทรัพยากรในด้านต่างๆ ดังนั้นแอพพลิเคชั่น Genopo จะเป็นที่รวมเครื่องมือชีวสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนหนึ่งไว้ในแอพพลิเคชันบน ระบบปฏิบัติการ Android เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงระบบการตรวจสอบได้มากขึ้น

ข่าวเทคโนโลยี เรานำมารวบรวมและเสริฟให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงที่ และ GameStop ร้านค้าปลีกวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา อาจจะปิดตัวลง