เทคโนโลยี Custom cancer vaccines ที่ช่วยรักษามะเร็งได้ด้วยวัคซีนสมัยใหม่

เทคโนโลยี Custom cancer vaccines ที่ช่วยรักษามะเร็งได้ด้วยวัคซีนสมัยใหม่

Custom cancer vaccines อย่าเพิ่งตกใจไปว่าตอนนี้มีการรักษาโรคมะเร็งด้วยวัคซีนแล้วหรือ เพราะสิ่งนี้เป็นเพียงความน่าจะเป็นที่อยู่ในช่วงการทดลองที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2017 แล้วนั่นเอง! ซึ่งมีโอกาสสูงมากว่าจะสำเร็จและนำมาใช้รักษาโรคมะเร็งได้จริงโดยที่ไม่ต้องทำคีโมที่อาจทำร้ายเซลล์อื่น ๆ ของร่างกายไปด้วย เทคโนโลยีใหม่สามารถรักษามะเร็งได้ด้วยวัคซีน!

Custom cancer vaccines

เทคโนโลยีทางการแพทย์ Custom cancer vaccines รักษามะเร็งด้วยวัคซีน ที่คิดค้นมาจากประเทศเยอรมัน

เทคโนโลยีใหม่ สามารถรักษามะเร็งได้ด้วยวัคซีน เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Custom cancer vaccines การริเริ่มไอเดียนี้เกิดขึ้นมาจากที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ของเราสามารถสร้าง human genome mapping หรือแผนที่จีโนมมนุษย์ขึ้นมาได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้รู้ตำแหน่งของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ได้อย่างดี

เทคโนโลยั Custom cancer vaccines

เมื่อรู้ตำแหน่งเซลล์ในร้างกายแล้วทีนี้การหาเซลล์โรคร้ายและแยกออกมาจากเซลล์ดีก็ดูจะเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้มากขึ้น ตอนนี้นักวิจัยสามารถแยกเซลล์ที่ดีกับเซลล์ที่ร้ายในร่างกายของคนเราได้แล้วเป็นผลสำเร็จ ทว่าเซลล์ดีและเซลล์ร้ายในร่างกายของแต่ละคนมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเลยเนี่ยสิ โดยเฉพาะเซลล์เนื้อร้ายของโรคมะเร็งที่ในตัวของแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน จากการแยกเซลล์เป็นลำดับชั้นนี้ทำให้นักวิจัยทราบว่าการักษาโรคมะเร็งด้วยการฆ่าเซลล์ร้ายเหล่านี้น่าจะมีการรักษาที่แตกต่างออกไปตามรายบุคคลเสียมากกว่าการรักษาด้วยวิธีเดียวกัน

เทคโนโลยีใหม่ สามารถรักษามะเร็งได้ด้วยวัคซีน บริษัท BioNTech จากประเทศเยอรมันได้คิดค้นการฉีดเซลล์ภูมิคุ้มกันเข้าไปในร้างกายของมนุษย์เพื่อให้เข้าไปทำลายเนื้อร้ายในร่างกาย ผลปรากฏว่าเซลล์ที่ฉีดเข้าไปได้เข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อต่อสู้กับเนื้อร้ายในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เซลล์ร้ายในร่างกายถูกคับไล่ออกมาในที่สุด

นวัตกรรม Custom cancer vaccines

ดังนั้นจึงได้มีการใช้วิธีดังกล่าวในการรักษาคนที่เป็นโรคมะเร็งจริง ๆ ในปี 2017 ผลปรากฏว่าผู้ที่เข้ารับการรักษาอาการดีขึ้นมาจริง เป็นเหตุให้มีการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วยการฉีดวัคซีน แม้การรักษาโรคมะเร็งด้วยวัคซีนนั้นจะเป็นผลดีต่อร่างกายคนไข้ เพราะไม่ต้องศูนย์เสียเซลล์ที่ดีในร่างกายไปเหมือนกับการฉายคีโมที่เป็นการทำลายเซลล์ร้ายรวมถึงเซลล์ดีไปในเวลาเดียวกัน ทั้งยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพราะวัคซีนที่ผลิตออกมานั้นเป็นวัคซีนที่เหมาะสำหรับคนไข้เป็นรายบุคลคลไปนั่นเอง

เทคโนโลยีใหม่ สามารถรักษามะเร็งได้ด้วยวัคซีน ยังไม่สามารถนำมารักษาได้จริงเหตุผลแรกคือมีราคาแพงมาก เพราะการรักษาต้องเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบแผนที่จีโนมนุษย์เสียก่อน ไหนจะแยกเซลล์ดีและเซลล์เนื้อร้าย และหาวัคซีนที่สามารถทำลายเซลล์เนื้อร้ายเหล่านี้อีก มีหลากหลายขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนและอาจใช้เวลาในการหาวัคซีนเพื่อต่อสู้กับเซลล์ร้ายในกาย

ข่าวเทคโนโลยี เรานำมารวบรวมและเสริฟให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงที่ และ เทคโนโลยีภายในบ้าน ที่เข้าเพิ่มความสะดวกสบายแบบสุด ๆ บอกเลยว่าไม่ควรพลาด !