YouTube ห้ามเผยแพร่วิดีโอการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้

YouTube ห้ามเผยแพร่วิดีโอการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้

YouTube ได้ออกประกาศให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ฝ่ายในการห้ามเผยแพร่วิดีโอเกี่ยวกับการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 และมีข้อมูลที่ตรงกับองค์การอนามัยโลก หรือหน่วยงานด้านสุขภาพในแต่ละประเทศ โดย YouTube จะดำเนินการลบวิดีโอที่เนื้อหาดังกล่าวออกทันที ซึ่งเป็นการดำเนินการที่เหมือนกับ Facebook ที่จะระงับโฆษณาที่เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ไม่ถูกต้อง

YouTube

YouTube ได้ลบวิดีโอที่เป็นอันตราย และให้ข้อมูลที่จะทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว

ในขณะที่ Google ก็ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ถูกต้องผ่าน Google เช่นกัน เพราะปัจจุบันการทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ใกล้จะสำเร็จแล้ว ทาง Google เองจึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วย ซึ่งข้อมูลที่เข้าข่ายและไม่ควรเปิดเผยเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 คือ ผลข้างเคียงของวัคซีน อย่างเช่น ฉีดแล้วทำให้เสียชีวิต ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก เมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะมีการฝังไมโครชิปในตัวผู้ป่วย หรือแม้แต่บอกว่าการฉีดวัคซีนเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จำนวนมากให้กับมนุษย์

YouTube ลบวิดิโอโควิด-19

ทั้งนี้ YouTube ได้ลบวิดีโอที่เป็นอันตรายและให้ข้อมูลที่จะทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ไปแล้วมากถึง 200,000 รายการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ทีผ่านมา หรือแม้ทาง Facebook ก็ได้ออกนโยบายใหม่เพื่อหยุดยั้งการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ที่อาจจะรวมถึงการหาผลประโยชน์การการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากทั้ง YouTube และ Facebook พบว่ามีกลุ่มต่อต้านการฉีดวัคซีนที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มีการบิดเบือนข้อมูลวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จากผู้ที่อ้างตนเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลมานานหลายเดือน ที่หน่วยงานทางด้านสุขภาพทั้งหลายมีความกังวลว่าการบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนไวรัสโควิด-19 นี้ อาจจะเป็นการทำลายข้อมูลที่ต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวกับวัคซีนที่ได้มีการรับรองอย่างถูกต้อง

ทาง YouTube ลบวิดิโอโควิด-19

ทั้งนี้ยังมีหลายฝ่ายที่ให้ความเห็นว่าการดำเนินของ YouTube และ Facebook เกี่ยวกับการห้ามเผยแพร่ข้อมูลของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ไม่ถูกต้องนั้น เป็นการดำเนินการที่ช้าเกินไป ทั้งที่จริงแล้วควรจะดำเนินการตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ข่าวเทคโนโลยี เรานำมารวบรวมและเสริฟให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงที่ และ Apple เปิดตัวแล้ว iPhone 12 สมการรอคอยสำหรับแฟน ๆ ชาวไอโฟนที่บอกเลยว่าไม่ควรพลาด