แผงโซล่าเซลล์ กับประโยชน์ที่เป็นสิ่งจำเป็น บอกเลยว่าคุณควรมีไว้ติดบ้าน

แผงโซล่าเซลล์ กับประโยชน์ที่เป็นสิ่งจำเป็น บอกเลยว่าคุณควรมีไว้ติดบ้าน

               แผงโซล่าเซลล์ กับเทคโนโลยีต่าง ๆ นั้นได้มีการพัฒนาความสามารถให้เพิ่มมากขึ้นอย่างไร้ขอบเขต เพื่อจะได้ตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์ในยุคปัจจุบันให้ได้มากที่สุด หนึ่งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นอกจากจะมีประโยชน์แล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานอย่างแผงโซล่าเซลล์ ที่เป็นอุปกรณ์ทำจากสารกึ่งตัวนำ ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถเก็บได้ในช่วงเลากลางวัน นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในเวลากลางคืนได้ ลองมาดูประโยชน์ของแผงโซล่าเซลล์อย่างคร่าว ๆ ว่ามีดีอย่างไร ดังนี้

แผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์ นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในเวลากลางคืนได้ ลองมาดูประโยชน์มีอะไรบ้าง

1. ประหยัดเงินในกระเป๋าได้เพิ่มมากขึ้น แผงโซล่าเซลล์นั้น เป็นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้อย่างมาก แม้ว่าจะต้องลงทุนสำหรับการติดตั้งครั้งแรก แต่หากคำนวณถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องพลังานที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือน การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จะคุ้มค่ามากกว่าในระยะยาว

เทคโนโลยีแผงโซล่าเซลล์

2. เป็นพลังงานบริสุทธิ์ สะอาด ปลอดภัย เป็นจุดเด่น จุดขายของการใช้พลังงานแผงโซล่าเซลล์ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคมากที่สุด โดยพลังงานแสงอาทิตย์ที่แปรสภาพมาอยู่ในรูปของแผงโซล่าเซลล์นั้น สามารถนำไปใช้เป็นทั้งพลังงานหลักและพลังงานสำรองได้ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกอย่างก๊าซ Co2 ที่จะเป็นการทำลายชั้นอากาศเหมือนกับพลังงานประเภทอื่น เช่น น้ำมัน หรือโรงงานไฟฟ้าทั่วไป เป็นต้น

3. เป็นแหล่งพลังงานฉุกเฉินที่สำคัญอย่างหนึ่ง สังเกตแบบง่ายคือ หากเกิดไฟฟ้าหลักที่ใช้ภายในบ้าน หรือภายในที่ทำงานไม่ทำงาน ไฟฟ้าดับ แผงโซล่าเซลล์สามารถนำมาใช้เป็นไฟฟ้าสำรองได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นนี้ หรือแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลที่การไฟฟ้าเข้าไม่ถึง การมีแผงโซล่าเซลล์ไว้ใช้ ถือเป็นพลังงานทดแทนที่ดี และเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วย

ประโยชน์แผงโซล่าเซลล์

4. เพิ่มมูลค่าให้กับบ้านหรือสถานที่ทำงาน การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นอกจากจะช่วยในเรื่องประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ไฟฟ้าแล้ว ยังทำให้บ้านดูดีมีมูลค่า และดูน่าสนใจ เรียกได้ว่าถือเป็นการจัดการในด้านพลังงานที่ดีได้อีกทางหนึ่ง และยังทำให้ชุมชนน่าอยู่อีกด้วย

5. ปลูกฝังทัศนคติที่ดีภายในบ้าน และต่อสังคม การใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์นั้น เป็นการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้พลังงานธรรมชาติ ช่วยลดภาวะโลกร้อน และแก้ปัญหาพลังงานให้กับส่วนรวมได้

               อย่างไรก็ตามแผงโซล่าเซลล์นั้น เริ่มนิยมใช้กันเพิ่มขึ้น ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคสำหรับการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันสามารถติดตั้งได้ง่าย และทำได้ด้วยตัวเอง ราคาของแผงโซล่าเซลล์หากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนก็นับว่าราคาค่อนข้างถูกลงอย่างมาก ที่สำคัญยังมีความปลอดภัยสูงกว่าพลังงานไฟฟ้าทั่วไปอีกด้วย

ที่มาบทความ https://www.aecexport.com/blog/5-advantages-of-solar-cells/

ข่าวเทคโนโลยี เรานำมารวบรวมและเสริฟให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงที่ และ Floppy disk แผ่นดิสก์ในการบันทึกข้อมูลคอมในยุคแรก ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นตำนานไปแล้ว