ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจจับอาการเริ่มแรกของโรคอัลไซเมอร์

ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจจับอาการเริ่มแรกของโรคอัลไซเมอร์

ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบจำลองระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับการพัฒนาโดย IBM Research บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกร่วมกับ Pfizer บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเภสัชกรรม เพื่อใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อวิเคราะห์ข้อความที่ตัดตอนมาสั้นๆ ที่จะนำมาใช้จากการทดสอบความรู้ความเข้าใจของ Cookie Theft โดยการทดสอบนี้ใช้ระยะเวลาหลายปีในการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมและโรคเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจอื่น ๆ ที่ให้ผู้คนอธิบายสิ่งที่พวกเขาเห็นในภาพ

ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมและโรคเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจอื่น ๆ ให้เห็นในภาพ

ทั้งนี้ระบบปัญญาประดิษฐ์พบการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการใช้ภาษา เช่น ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคที่แตกต่างกัน ซึ่งบ่งบอกถึงการลดลงของความเข้าใจของคนที่ถูกทดสอบ โดยตัวอย่างที่ IBM นำมาใช้นั้นนำมาจาก The Framingham Heart Study ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของสหรัฐอเมริกา ที่ทำการทดสอบกับประชากร 5,000 คนและครอบครัวของพวกเขา ที่มีการดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948

ตรวจจับโรคอัลไซเมอร์

และเนื่องจากลักษณะของโครงการที่ทำการศึกษานี้ใช้เวลานานมาก ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จึงสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้ ในขณะที่ผู้คนมีสุขภาพที่ดี และหากแบบจำลองการวิเคราะห์ตัวอย่างการพูดจากผู้เข้าร่วมคนใดคนหนึ่งที่อายุ 65 ปี และคาดการณ์ว่าเขาหรือเธอจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้เมื่อายุ 85 ปี ก็สามารถทำการตรวจสอบได้ว่ามีความแม่นยำได้มากน้อยเพียงใด

ทั้งนี้การค้นพบที่สำคัญของ IBM Research กับ Pfizer เมื่อเจ็ดปีก่อนนั้น การวินิจฉัยทางคลินิกทำให้เราสามารถกล่าวได้อย่างแม่นยำถึง 70% ว่าผู้คนอาจจะมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้โดยตรง แต่ถ้าหากมีการตรวจพบได้ล่วงหน้าว่าใครบ้างมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ ก็จะช่วยทำให้สามารถวางแผนการรักษาได้ตั้งแต่เริ่มแรก อย่างไรก็ตามการตรวจพบนี้ไม่สามารถยับยั้งการเกิดโรคได้ แต่อย่างน้อยก็สามารถวางแผนและจัดการกับชีวิตของครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น

เทคโนโลยีการแพทย์

ทั้งนี้การตรวจสอบจะต้องทำด้วยจริยธรรมทางการแพทย์ที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องยินยอมในการตอบคำถามต่างๆ ของแบบทดสอบด้วยเช่นกัน โดยในอนาคตที่จะนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานนี้ จะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขั้นตอนที่จะช่วยให้แพทย์มีตัวบ่งชี้โอกาสการเกิดโรคอัลไซเมอร์เท่านั้น ไม่ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวินิจฉัยโรค

ข่าวเทคโนโลยี เรานำมารวบรวมและเสริฟให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงที่ และ เครื่องปฏิกรณ์แบบใหม่ กับพลังงานนิวเคลียร์ ที่ทำให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้น