สัญญาณเครือข่าย 5G ที่บริษัท Cambridge Consultants และ Deutsche Telekom AG ร่วมกันพัฒนาโดรน

สัญญาณเครือข่าย 5G ที่บริษัท Cambridge Consultants และ Deutsche Telekom AG ร่วมกันพัฒนาโดรน

สัญญาณเครือข่าย 5G ที่ Cambridge Consultants บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี จากประเทศอังกฤษ ร่วมมือกับ Deutsche Telekom AG บริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม จากประเทศเยอรมัน ในการพัฒนาระบบส่งสัญญาณเครือข่ายระบบ 5G โดยการติดตั้งเสาส่งสัญญาณไว้กับโดรน สำหรับส่งสัญญาณเครือข่าย 5G ไปยังพื้นที่ห่างไกลและยังไม่มีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม

Cambridge Consultants

สัญญาณเครือข่าย 5G ที่ส่งไปยังพื้นที่ห่างไกลและยังไม่มีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม

โดยเป้าหมายของ Cambridge Consultants ต้องการจะส่งโดรนที่ติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 5G ไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศอังกฤษได้ประมาณ 60 ตัว เพื่อให้ผู้ใช้งานในพื้นที่ห่างไกลนั้นสามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เหมือนกับผู้ใช้งานภายในเมือง อีกทั้ง Deutsche Telekom AG ได้วางแผนไว้เช่นกันว่าจะทดลองการใช้งานโดรนส่งสัญญาณ 5G ได้ในพื้นที่ชนบททางตอนใต้ของประเทศเยอรมันได้ภายในปี 2567 ทั้งนี้นักวิเคราะห์ด้านโทรคมนาคมได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าในภาวะของเศรษฐกิจที่ตกต่ำจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การลงทุนในเรื่องดังกล่าวอาจจะยังไม่เหมาะสมและน่าจะเป็นเรื่องที่ยากในการทำงานพอสมควร

พัฒนาโดรน

ทั้งนี้ Cambridge Consultants ได้ออกแบบเสาอากาศสำหรับการติดตั้งบนโดรน สำหรับการบินที่ระดับความสูง 65,000 ฟุต หรือชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ ซึ่งเป็นระดับความสูงเดียวกันการบินของเครื่องบินโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นชั้นบรรยากาศที่มีอากาศเบาบาง และมีสภาพอากาศที่สงบไม่มีพายุ แต่อย่างไรก็ตามการใช้โดรนเพื่อส่งสัญญาณเครือข่าย 5G ของ Cambridge Consultants นั้นยังคงเป็นเพียงแผนงานเท่านั้น เนื่องจากจะต้องมีการทดสอบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่จะใช้กับโดรน เพื่อไม่ให้มีการปล่อยมลพิษทางอากาศหากมีโดรนบินจำนวนมาก อีกทั้งการใช้พลังงานไฮโดรเจนนั้นสามารถทำให้โดรนบินได้เป็นเวลานานและทำระยะทางได้ไกลกว่าการใช้พลังงานจากแหล่งอื่น โดยโดรน 1 ตัว จะครอบคลุมพื้นที่ 140 กิโลเมตร

เทคโนโลยีเครือข่าย 5G

นอกจากโครงการใช้โดรนเพื่อส่งสัญญาณเครือข่าย 5G ของ Cambridge Consultants แล้ว ยังมีการทดลองในลักษณะเดียวกันของ Google ในชื่อโครงการ Project Loon ที่จะส่งสัญญาณเครือข่าย 5G โดยใช้ลูกบอลลูนที่มีขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากโซลาร์เซลล์ เพื่อให้ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้เช่นเดียวกับคนที่อยู่ในเมืองเช่นกัน ทั้งนี้นักวิเคราะห์ทางด้านเทคโนโลยีก็ยังกังวลในเรื่องการควบคุมความปลอดภัยทางด้านการบินที่เข้มงวด ว่าการนำโดรนจำนวนมากไปบินร่วมกับเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปนั้นจะกระทบต่อความปลอดภัยทางการบินได้

ข่าวเทคโนโลยี เรานำมารวบรวมและเสริฟให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงที่ และ Blenderbot และ Kuki ในการนัดเจอกันครั้งแรกของระบบปัญญาประดิษฐ์