Human Augmentation เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณปรับข้อบกพร่องของมนุษย์ที่ตัวคุณเองไม่พอใจ

Human Augmentation เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณปรับข้อบกพร่องของมนุษย์ที่ตัวคุณเองไม่พอใจ

    Human Augmentation เทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดในปี 2020 ที่กำลังเป็นที่จับตามอง เหมาะสำหรับมนุษย์ที่ยังคิดว่าตนเองยังคงมีข้อบกพร่องภายในร่างกาย ร่างกายใช้งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น ยังไม่พอใจในความสูงของตนเอง อยากจะมีความสูงที่เพิ่มขึ้นอีก หรือการไม่อยากมีสายตาที่ผิดปกติ จากกรณีที่สายตาสั้น หรือยาวจนเกินไป เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในปี 2020 ที่ชื่อว่า Human Augmentation สามารถช่วยปรับข้อบกพร่องในตัวคุณได้

Human Augmentation

ทำความรู้จักกับ เทคโนโลยี Human Augmentation เพื่อปรับปรุงทางกายภาพ และการรับรู้ของมนุษย์

เทคโนโลยี คือ สิ่งที่คนเรามักคาดไม่ถึงเสมอ แต่เทคโนโลยีจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิต เมื่อมนุษย์ยังคงมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย และอยากเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตที่เพิ่มขึ้น จึงได้เกิดเทคโนโลยี Human Augmentation ขึ้นมาโดยเทคโนโลยีนี้มีขึ้นมาเพื่อปรับปรุงทางกายภาพ และการรับรู้ของมนุษย์ที่ยังคงมีความบกพร่องอยู่ ทำให้ร่างกายของมนุษย์มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น และไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยี Human Augmentation

แว่นสายตา, อวัยวะเทียม, หูเทียม (cochlear implants), ผ่าตัดดวงตาด้วยเลเซอร์, หรือเครื่องช่วยฟัง สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่มามาก่อนแล้ว เพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่มีความบกพร่องในส่วนต่าง ๆ แต่เทคโนโลยี Human Augmentation ที่กำลังจะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้กับร่างกายของมนุษย์ แต่เทคโนโลยีนี้ล้วนมีขีดจำกัด ไม่สามารถที่จะนำมาใช้โดยทั่วไปได้ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์ในยุคปัจจุบันสามารถที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายได้ ด้วยการนำเทคโนโลยี Human Augmentationมาติดตั้งบริเวณร่างกาย หรือใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของร่างกาย เพื่อลดข้อบกพร่องของร่างกายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายให้ดีขึ้น

Human Augmentation เพื่อปรับปรุงทางกายภาพ

            เทคโนโลยี Human Augmentationที่ถูกพัฒนาขึ้นส่วนใหญ่มักเป็น “อวัยวะเทียม” ทั้งอวัยวะภายนอก และภายใน เพื่อเปลี่ยนอวัยวะให้กับผู้ที่มีความจำเป็นทางการรักษา และพัฒนาให้อวัยวะเทียมเหล่านั้นมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายของมนุษย์ หรือการพัฒนาระบบเพื่ออ่านใจ อ่านความคิด ความสามารถของผู้ป่วยได้ หรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นถุงมือมีชีวิตที่ใส่ให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองให้สามารถหยิบ จับ สิ่งของได้เป็นปกติ เสมือนไม่ได้มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง

            หากการพัฒนาเทคโนโลยี Human Augmentation ไปขีดการเพิ่มพื้นที่ให้กับสมองของเราได้ จะเป็นข้อดีซักแค่ไหน การที่สามารถใส่อุปกรณ์เพิ่ม หรือการฝังชิปให้กับแรงงานที่ต้องใช้กำลังในการยกของหนัก ๆ โดยที่ร่างกายไม่ต้องออกแรงมากจนเกินไปจนส่งผลเสียกับร่างกาย หากเทคโนโลยีสามารถที่พัฒนาไปถึงขึ้นนี้ได้ โลกของเราคงจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึง

ข่าวสารเทคโนโลยี เรานำมารวบรวมและเสริฟให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงที่ ประเทศไทยเข้าสู่สัญญาณ 6G จากที่รอคอย 10 ปี กับสัญญาณเครือข่ายที่ดีที่สุด