สื่อออนไลน์หรือการที่ใช้เทคโนโลยีมากเกินไปอาจจะทำให้ สุขภาพ แย่ลงได้

สื่อออนไลน์หรือการที่ใช้เทคโนโลยีมากเกินไปอาจจะทำให้ สุขภาพ แย่ลงได้

การใช้ชีวิตของมนุษย์ที่พึ่งแต่ระบบออนไลน์หรือดิจิตอลมากเกินไป ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ สุขภาพไม่ดีจากเทคโนโลยี ที่แย่ลงตามการใช้งานอีกด้วย เนื่องจากการที่มนุษย์เริ่มที่จะเอา Technology เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตที่สามารถทำทุกอย่างได้มากมายยกตัวอย่างเช่น การเดินทางที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความจำในการจำเส้นทางอีกแล้ว และการพิมพ์ที่ผู้ใช้งานสั่งการด้วยคำพูดก็จะพิ่มพ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เป็นต้น ที่กล่าวมาหรือนอกเหนื่อจากนี้จะส่งผลให้ความทรงจำและความคิดค่อยๆ ที่จะเสื่อมสภาพลงเพราะการใช้งานที่มากเกินไป

สุขภาพไม่ดีจากเทคโนโลยี ส่งผลต่อ สุขภาพ ในด้านใดบ้าง

สุขภาพไม่ดีจากเทคโนโลยี

            มนุษย์ส่วนใหญ่มักที่จะคิดว่าการที่มีสมาร์ทโฟนเป็นเลือกที่สะดวกจนลืมนึกถึง สุขภาพ ที่ทุกคนใช้กันจนไม่ได้มีความใส่ใจ เพราะมีทั้งข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ถ้าหากว่าใช้งานมากเกินไปก็จะทำให้เซลล์ประสาทตาเสื่อมลงจนเกิดอาการสายตาสั่นลงหรืออาจจะมองไม่ให้อีกต่อไปเลยก็ได้ ต่อมาก็จะส่งผลต่อสมองซีกขวาที่เป็นแหล่งที่จะใช้ในการคิดคำนวณและรวมถึงความจำ จึงได้เกิดเป็นโรคที่มีชื่อว่า Digital Dementia โดยโรคนี้จะมีอาการทำให้ความคิดและความจำค่อยๆ เสื่อมลงไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถจำอะไรได้นาน เนื่องจาก การใช้ชีวิตที่ใช้ Technology มากเกินไป

วิธีรักษาหรือปรับตัวให้ สุขภาพ อยู่ได้นานขึ้น

สุขภาพไม่ดีจากเทคโนโลยี

            สุขภาพ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อรางกายและการดำเนินชีวิต ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมก็ตามก็ควรที่จะใช้ Technology ให้เกิดประโยชน์ แต่บางครั้งสิ่งที่คิดว่าดีก็อาจจะไม่ได้ดีเสมอไป เพราะอาจจะนำโรคร้ายและความเจ็บปวดเข้ามาหาก็ได้ ดังนั้น หากต้องอยู่กับหน้าจอเป็นเวลานานควรที่จะหาแว่นตาที่จะสามารถป้องกันแสงสีฟ้าที่จะค่อยทำลายเซลล์ประสาทตาด้วยการหาแว่นที่มีเลนซ์กรองแสงหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกรองแสงในตัว และควรที่จะแบ่งเวลาในการใช้งานโดยเฉพาะบุคคลที่มีอาชีพที่ต้องอยู่กับหน้าจอเป็นเวลานานควรแบ่งเวลาพักสมองและสายตา เพื่อยืดอายุของสุขภาพให้อยู่กับเราไปนานๆ ตลอดไป

#ตามข่าวเทคโนโลยี #เจาะลึกเรื่องIT