การปรับโครงสร้างของ Winpro ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้กับบริษัท

การปรับโครงสร้างของ Winpro ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้กับบริษัท

Winpro บริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการระบบเครือข่ายแบบ 5G ร่วมกับซอฟต์แวร์ของ IBM ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ ที่จะเริ่มใช้ภายในปี 2021 ภายใต้การบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่าง Theirry Delapote ภายหลังจากที่ประสบปัญหามามากกว่า 10 ปี อีกทั้งยังประสบกับภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

 Winpro

ผู้บริหารของ Winpro ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้การเติบโตของบริษัทยังคงเป็นไปได้ด้วยดี

จึงทำให้WinProต้องมีการปรับตัวเพื่อให้การเติบโตของบริษัทยังคงเป็นไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ผู้บริหารของWinproได้ให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในครั้งนี้จะช่วยให้ Winproสามารถเติบโตได้ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมและจะช่วยให้ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทมีความยั่งยืนมากขึ้น ภายใต้กลยุทธ์ใหม่ของWinpro คือ การเติบโตโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนของบริษัท

การปรับโครงสร้างของ Winpro

โครงสร้างใหม่ของ Winproจะแบ่งหน่วยตลาดเชิงกลยุทธ์ออกเป็นหน่วยงานย่อย ประกอบด้วยสายอเมริกา 1 สายอเมริกา 2 สายยุโรป สายเอเซียแปซิฟิกตะวันออกกลางแอฟริกา (APMEA) และสายธุรกิจทั่วโลก (GBL) ส่วนสายงานที่ดูแลผลิตภัณฑ์จะเน้นไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดิจิทัลมากขึ้น โดยกลุ่มแรกจะเป็น IDEAS (Integrated Digital, Engineering & Application Services)

และการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอย่าง Domain and Consulting, Applications & Data, Engineering and R&D และ Wipro Digital และกลุ่มที่สอง คือ การให้บริการทางด้าน iCORE (Cloud Infrastructure, Digital Operations, Risk & Enterprise Cyber ​​Security Services) ที่จะรวมถึงการบริการทางด้าน CIS, DOP และ CRS ทั้งนี้นักวิเคราะห์ทางด้านการเงินได้ให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับWinpro ที่มีการปรับโครงสร้างใหม่ และจะช่วยให้การบริหารงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริการระบบเครือข่ายแบบ 5G

นอกจากนี้แล้วผู้บริหารของWinpro ได้ชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ของบริษัท โดยจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงยอดขายและการลงทุนที่สูงมากขึ้น เพื่อจะช่วยให้Winpro มีรายได้ที่เติบโตมากขึ้น ทั้งนี้เป้าหมายของ Winpro ที่ต้องการเพิ่มรายได้ ที่จะควบคู่ไปกับการจัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะสมต่อค่าใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัท

อย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องมีบทบาทมากขึ้นที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สะสมมาอย่างยาวนานและสามารถรักษาลูกค้าที่อยู่มาอย่างยาวนานให้มากขึ้น ในขณะที่นักวิเคราะห์บางรายก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การบริหารงานของWinpro จะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากการบริหารงานที่ล้มเหลวมานานกว่า 10 ปี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลายครั้งจึงทำให้นโยบายในการบริหารงานไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารชุดใหม่จะต้องรีบดำเนินการ คือ การจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานาน เพื่อให้ Winproสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสารเทคโนโลยี เรานำมารวบรวมและเสริฟให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงที่ Apple มุ่งมั่น พัฒนาเทคโนโลยี AR ให้ใช้งานได้บนอุปกรณ์ iOs ที่มีใช้งานอยู่แล้ว