Facebook เตรียมรับมือ กับการแสดงเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Facebook เตรียมรับมือ กับการแสดงเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Facebook เตรียมรับมือ กับการแสดงเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายหลังจากที่รัฐบาลของประเทศอังกฤษจะมีการอนุมัติวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์และบริษัทไบโอเอ็นเทค ทั้งนี้บริษัท Facebook จะควบคุมเนื้อหาดังกล่าวอย่างเข้มงวดมากขึ้น ทั้งเนื้อหาที่แสดงบน Facebook และ Instagram  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัคซีนไวรัสโควิด-19 จะมีไมโครชิพเพื่อควบคุมหรือตรวจสอบผู้ป่วย ซึ่งผู้ใช้งาน Facebook ต่างออกมาเรียกร้องว่า Facebook ยังมีแนวทางที่ไม่แน่นอนสำหรับจัดการกับข่าวปลอมและข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่างๆ เพราะในปัจจุบันยังมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เผยแพร่อยู่บน Facebook เป็นจำนวนมาก

Facebook เตรียมรับมือ

Facebook เตรียมรับมือ กับเนื้อหา และได้ลบเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ Facebook ได้ให้ความเห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และได้ลบเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุข โดยตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา Facebook ได้ลบเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปเป็นจำนวนมาก และตั้งแต่เดือนตุลาคมได้สั่งห้ามโฆษณาที่มีเนื้อหาชักจูงให้คนไม่กล้าไปฉีดวัคซีนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้แล้ว Facebook ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมากเป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจจะนำไปสู่การทำร้ายร่างกายตัวเองได้

Facebook

อย่างไรก็ตามผู้บริหารของศูนย์ต่อต้านความเกลียดชังทางดิจิทัลของประเทศอังกฤษ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า นโยบายการจัดการเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ของ Facebook ควรจะดำเนินการได้เร็วกว่านี้ อีกทั้งก็ไม่ได้รับประกันจาก Facebook ว่าจะมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยจะสังเกตได้จากที่ Facebook ไม่ได้ดำเนินการลบเนื้อหาที่แสดงข้อมูลไม่ถูกต้องอย่างจริงจัง นับตั้งแต่ที่ได้มีนโยบายดังกล่าวออกมา

Facebook ลบเนื้อหาเกี่ยวกับวัคซีนโควิด

นอกจากนี้ผู้บริหารศูนย์ต่อต้านความเกลียดชังทางดิจิทัลยังได้มีข้อเสนอถึงรัฐบาลประเทศอังกฤษ ให้จัดนโยบายและแผนการควบคุมเนื้อหาออนไลน์ที่ไม่ถูกต้องและเป็นอันตราย ที่จะต้องมีความเข้มงวด และจัดทำเป็นกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยจะต้องมีบทลงโทษทางอาญา สำหรับความผิดที่ไม่ลบเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องและอาจจะทำให้ชีวิตของผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวได้รับความเสี่ยงหรือตกอยู่ในภาวะอันตราย

ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลประเทศอังกฤษได้เตรียมจัดทำแผนการจัดทำ Online Harms Bill ที่มีลักษณะคล้ายกับข้อเสนอของผู้บริหารศูนย์ต่อต้านความเกลียดชังทางดิจิทัล แต่หลายฝ่ายกลับให้ความเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ล่าช้าเกินไป โดยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลได้เรียกร้องให้ออกกฎหมายฉุกเฉิน ในการป้องกันประชาชนจากข้อมูลที่เป็นอันตรายแทน

ข่าวสารเทคโนโลยี เรานำมารวบรวมและเสริฟให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงที่ SONY รุ่น WF-SP800N หูฟังที่ลุยได้ทุกกิจกรรมให้ความสนุกแบบยาว ๆ ต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง