สำรวจความพร้อมของประชากรในสหราชอาณาจักรในการใช้งาน ระบบเครือข่ายความเร็วสูง

สำรวจความพร้อมของประชากรในสหราชอาณาจักรในการใช้งาน ระบบเครือข่ายความเร็วสูง

ระบบเครือข่ายความเร็วสูง ที่ Ofcom หน่วยงานกํากับดูแลควบคุมสื่อทั้งหมดประเทศที่อยู่ในสหราชอาณาจักร ได้แก่ ประเทศอังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ ได้เปิดเผยว่าปัจจุบันมีครอบครัวประมาณ 1 ใน 4 ของสหราชอาณาจักรสามารถใช้เครือข่ายบอร์ดแบนด์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงถึง 1Gbps ในขณะที่การใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองบางส่วน

ระบบเครือข่ายความเร็วสูง

ระบบเครือข่ายความเร็วสูง ที่หลายองค์กรอนุญาตให้มีการทำงานจากที่บ้านมากขึ้นจึงทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตมีความจำเป็น

และพื้นที่ในชนบทอื่น ๆ ยังถูกจำกัดการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ความเร็วไม่เกิน 10 Mbps เท่านั้น และจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายองค์กรอนุญาตให้มีการทำงานจากที่บ้านมากขึ้น นั่นจึงทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงจึงมีความจำเป็นมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลของประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักรได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าครอบครัวในสหราชอาณาจักรประมาณ 85% จะต้องสามารถเข้าถึงอินเตอร์ความเร็วสูงได้ภายในปี 2025 

การใช้งาน ระบบเครือข่ายความเร็วสูง

จากรายงาน Connection Nations ของ Ofcom พบว่ามีครัวเรือนสหราชอาณาจักรสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ความเร็ว 1 Gbps ได้ประมาณ 8 ล้านหลังคาเรือน และยังพบว่าไอร์แลนด์เหนือมีความพร้อมสูงที่สุด โดยมีจำนวนครัวเรือนมากกว่า 50% สามารถเข้าถึงบริการได้ ส่วนสกอตแลนด์สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ 42% และจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ 1 ใน 3 ของจำนวนบ้านที่ทำการสำรวจมีการใช้ข้อมูลโดยเฉลี่ยมากกว่าปี 2019

โดยมีการใช้ข้อมูลมากขึ้น 225% เมื่อเทียบกับช่วงสี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังพบว่ามีความแตกต่างระหว่างจำนวนบ้านที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและจำนวนบ้านที่ไม่สามารเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้เป็นจำนวนที่สูงมาก อีกทั้งบ้านที่อยู่ในชนบทเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วเพียง 30 Mbps เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามจากรายงานพบว่ามีจำนวนครอบครัวที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงได้มากขึ้นจากปี 2019 สำหรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนจากการสำรวจพบว่าในช่วงปี 2020 มีการเข้าใช้งานมากขึ้น 42% จากปี 2019

สหราชอาณาจักรกับการใช้งานเครือข่าย

ทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐานของสหราชอาณาจักรจะมีการเปลี่ยนจากสายเคเบิลที่เป็นสายทองแดงไปเป็นไฟเบอร์ออพติก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งสัญญาณให้มากขึ้น ตลอดจนการเปิดให้บริการเครือข่าย 5G จะช่วยทำให้การใช้ข้อมูลรายเดือนโดยเฉลี่ยในแต่ละคนเพิ่มขึ้นเป็น 45 GB ได้ภายในปี 2025 ซึ่งเทียบได้กับการดูภาพยนต์ที่มีความละเอียดสูงนาน 15 ชั่วโมง หรือมีการฟังเพลงสดแบบ Live Stream นาน 360 ชั่วโมง

แนะนำเว็บไซต์เพื่อนบ้านของเรา ufa6666 เว็บอันดับ 1 ของไทย

ข่าวเทคโนโลยี เรานำมารวบรวมและเสริฟให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงที่ Google ถูกฟ้องร้อง ในคดี การต่อต้านการแข่งขันทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา