ถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ผ่านสปายแวร์ใน iPhone ของนักข่าวอัลจาซีราหลายราย

ถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ผ่านสปายแวร์ใน iPhone ของนักข่าวอัลจาซีราหลายราย

ถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เปิดเผยผ่านรายงานของ Citizen Lab ว่าสมาร์ทโฟน iPhone ของนักข่าวอัลจาชีราประมาณ 36 คน ถูกโจรกรรทางไซเบอร์ผ่านสปายแวร์ที่พัฒนาโดยกลุ่มบริษัท NSO ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศอิสราเอล ผ่านทางช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการของ iPhone นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากกระบวนการโจมตีที่ทำในนามของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยเช่นกัน โดยการบุกรุกในครั้งนี้เรียกว่า Kismet

ถูกโจรกรรมทางไซเบอร์

ถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ที่พัฒนาโดยกลุ่มบริษัท NSO ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2020 มีการพบว่าระบบปฏิบัติการของ iPhone11 ถูกโจมตีแบบ zero-day บน iOS 13.5.1 ซึ่งการโจมนี้ในครั้งนั้น Apple บริษัทผู้ผลิต iPhone ก็ไม่ได้ทราบถึงข้อบกพร่องของ iOS 13.5.1 ที่เกิดขึ้น โดยการถูกโจมตีทางไซเบอร์ของนักข่าวอัลจาซีราในครั้งนี้ เริ่มขึ้นเนื่องจาก Citizen Lab ได้รับการติดต่อจากนักข่าวของอัลจาซีราว่า iPhone น่าจะถูกโจรกรรมทางไซเบอร์และอนุญาตให้ทาง Citizen Lab ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน iPhone ของนักข่าวคนดังกล่าว ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2020 มีการเข้าไปเว็บไซต์ที่สามารถสแกนพบว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งสปายแวร์ Pegasus ของ NSO Group ที่เป็นของประเทศอิสราเอล

บริษัท NSO ความปลอดภัย

โดยทาง NSO Group ได้ให้ความเห็นว่าการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับ iPhone ของนักข่าวอัลจาซีราในครั้งนี้นั้น เป็นเพียงการคาดเดาที่ไม่มีหลักฐานอย่างเพียงพอในการเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องกับ NSO Group ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงผู้จัดหาซอฟต์แวร์ให้กับรัฐบาลอิสราเอลเท่านั้น เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดารกับอาชกรรมและการก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรงเท่านั้น โดยสิ่งที่สำคัญของ NSO Group คือ การทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อทำให้โลกปลอดภัยจากการก่อการร้ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

นักข่าวอัลจาซีราถูกโจรกรรมทางไซเบอร์

ในขณะที่ Apple บริษัทผู้พัฒนา iPhone และ iOS ได้ให้ความเห็นว่า iOS14 ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนั้น ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อสร้างระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่ง Apple จะเน้นย้ำเสมอให้ผู้ใช้บริการพยายามอัพเดตซอฟต์แวร์ iOS14 ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ iPhone ถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ได้

ข่าวสารเทคโนโลยี เรานำมารวบรวมและเสริฟให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงที่ และ โรงงานผลิตไอโฟนที่ถูกลงโทษ ที่ส่งผลต่อยอดผลิต และต้องยุติการผลิตสินค้าต่าง ๆ