โทรคมนาคมเครือข่าย 5G ที่ชาวเมืองบาธของประเทศอังกฤษได้ต่อต้านการติดตั้งอุปกรณ์

โทรคมนาคมเครือข่าย 5G ที่ชาวเมืองบาธของประเทศอังกฤษได้ต่อต้านการติดตั้งอุปกรณ์

โทรคมนาคมเครือข่าย 5G ในชาวเมืองบาธ ที่ประเทศอังกฤษได้แสดงความยินดีต่อชัยชนะที่เกิดขึ้น เมื่อหน่วยงานราชการในท้องถิ่นได้ปฏิเสธการอนุญาตติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมเครือข่าย 5G ที่ทดแทนอุปกรณ์ 4G ที่มีอยู่ในเมือง เนื่องจากชาวเมืองบาธมีความกังวลว่าอุปกรณ์ 5G ที่จะนำมาติดตั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของชาวเมืองนั่นเอง

โทรคมนาคมเครือข่าย 5G

โทรคมนาคมเครือข่าย 5G เนื่องจากชาวเมืองบาธมีความกังวลว่าอุปกรณ์ 5G ที่จะนำมาติดตั้งนี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยคณะกรรมการวางแผน Bath และ North Somerset Council ได้มีมติ 6 ต่อ 3 ไม่อนุญาตในติดตั้งอุปกรณ์ 5G บนเสา 4G ที่มีอยู่ ตามคำขออนุญาตของ EE และ Three บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม โดยมีความต้องการอัพเกรดเป็นเสา 15 เมตร บริเวณริมสนามกีฬาของเมือง Bath เพื่อเพิ่มอุปกรณ์เครือข่าย 5G และมีการขยายความสูงให้เพิ่มขึ้นอีก 5 เมตร ซึ่งการลงมติในครั้งนี้ได้อนุญาตให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว

เมืองบาธต่อต้านเครือข่าย 5G

ทั้งนี้มีชาวเมืองมากกว่า 300 คน ที่แสดงความเห็นว่าการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย 5G ของ EE และ Three นั้น ถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของชาวเมือง โดยการแสดงความเห็นต่อต้านในครั้งนี้มีกลุ่ม Stop 5G เป็นแกนนำในการต่อต้านเรื่องดังกล่าว ซึ่งกลุ่ม Stop 5G ตั้งขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อโน้วน้าวให้สมาชิกในสภาท้องถิ่นปฏิเสธการใช้แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย 5G ทั้งนี้กลุ่มดังกล่าวให้เหตุผลว่าระบบเครือข่าย 5G นี้ยังไม่ผ่านการทดสอบและยังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ป่าในชุมชนได้

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่การกระทรวงดิจิทัลพยายามเน้นย้ำให้ความสำคัญของระบบเครือข่าย 5G ที่จะมีต่อประเทศอังกฤษ และพยายามเรียกร้องให้มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบเครือข่าย 5G ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการอนุญาตติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 5G ในประเทศได้

เครือข่าย 5G

ทั้งนี้ Public Health England หรือหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศให้ความเห็นว่าเครือข่ายระบบ 5G มีผลกระทบต่อคลื่นวิทยุในปัจจุบันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบของ Ofcom เกี่ยวกับการปล่อยมลพิษของเสาโทรคมนาคม 5G ที่พบว่ามีค่าเพียง 1.5% ซึ่งอยู่ในระดับมาตรฐานความปลอดภัยตามแนวทางสากลที่ปฏิบัติกันทั่วโลก

อย่างไรก็ตามองค์การค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของประเทศอังกฤษ ได้ออกมาเรียกร้องต่อหน่วยงานราชการของประเทศอังกฤษในการอนุมัติเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่าย 5G นั้น ให้พิจารณาโดยใช้ข้อมูลที่อยู่บนเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มากกว่าเหตุผลด้านอื่นที่ยังไม่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับ

ก้าวทันโลกเทคโนโลยี เรานำมารวบรวมและเสริฟให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงที่ Facebook ลบข้อมูลกลุ่มต่อต้าน การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในประเทศอิสราเอล