การฉ้อโกงทางไซเบอร์กลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ RUSI ของประเทศอังกฤษ

การฉ้อโกงทางไซเบอร์กลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ  RUSI ของประเทศอังกฤษ

Royal United Services Institute หรือ RUSI ที่เป็นสถาบันป้องกันและรักษาความปลอดภัยของประเทศอังกฤษ ได้ให้ความเห็นว่าการฉ้อโกงทางไซเบอร์ได้กลายเป็นการแพร่ระบาดอย่างมากในประเทศอังกฤษ จนอาจจะถือได้ว่าเป็นปัญหาด้านความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีการตรวจพบว่าการฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ การขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตสำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์โดยไม่รับอนุญาต ซึ่งมูลค่าความเสียหายเกิดขึ้นมากถึง 1.9 แสนล้านปอนด์ต่อปี หรือประมาณ 7.8 ล้านล้านบาทต่อปี ซึ่ง RUSI ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่าหน่วยงานข่าวกรองของสหราชอาณาจักรควรจะต้องมีบทบาทในการจัดการเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์มากขึ้น

 RUSI

RUSI ได้เสนอให้หน่วยงานของรัฐบาลอังกฤษควรจะทำงานกับเอกชนให้มากขึ้น

เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าจำนวนเงินที่ภาครัฐจะต้องเสียจากการถูกฉ้อโกงทางไซเบอร์นั้น ถือได้ว่าเป็นการ “ปล้น” เงินจากประชาชนในทางอ้อม ตลอดจนเป็นการทำลายศรัทธาและความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลอีกเช่นกัน โดยจากการสำรวจอาชญกรรมทางไซเบอร์ของประเทศอังกฤษและเวลส์ ในปี 2019-2020 พบว่ามีการรายงานมากถึง 3.7 ล้านครั้ง ที่ส่วนใหญ่จะเป็นการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อนำไปฉ้อโกงทางไซเบอร์นั่นเอง และนอกจากนี้ยังพบด้วยว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฉ้อโกงทางไซเบอร์ต่อภาครัฐนั้นมีมากถึง 4.8 หมื่นล้านปอนด์ต่อปี หรือประมาณ 1.9 ล้านล้านบาทต่อปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมประจำปีของประเทศอังกฤษอีกด้วย

Royal United Services Institute หรือ RUS

อีกทั้ง RUSI ยังให้ความเห็นด้วยว่าประเทศอังกฤษยังไม่ยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญกรรมทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการตอบสนองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อเรื่องที่เกิดขึ้นยังมีไม่เพียงพอและยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร โดยผู้เชี่ยวชาญของ RUSI ให้คำนิยามต่อสถานการณ์ของอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษว่า “ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นของทุกคน แต่ยังไม่มีใครให้ความสำคัญ”

RUSI การฉ้อโกงทางไซเบอร์

นอกจากนี้แล้วทาง RUSI ยังได้อธิบายด้วยว่า ประเทศอังกฤษกลายเป็นจุดมุ่งหมายของอาชญกรรมทางไซเบอร์ทั่วโลก โดยให้เหตุผลว่าหน่วยงานทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามทาง RUSI ได้แนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญกรรมทางไซเบอร์ควรจะต้องมีการแบ่งปันข้อมูลกันเพิ่มขึ้น เพื่อสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และจัดการกับปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

สามารถกดติดตาม ก้าวทันโลกเทคโนโลยี แอพน่าใช้ ข้อมูลข่าวสารของเทคโนโลยี ที่ทำให้เราสะดวกมาขึ้น ถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ผ่านสปายแวร์ใน iPhone ของนักข่าวอัลจาซีราหลายราย

นอกจากจะมีข่าวสารวงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้น่าติดตามแล้ว แอดยังมีเกมแนะนำ  รวมเว็บสล็อตออโต้ มาให้เพื่อน ๆเล่นแบบเพลิน ๆ