“ Microsoft ” เตรียมพัฒนาระบบที่จะช่วย กู้ไฟล์ที่ถูกลบ ไปโดยไม่ตั้งใจกลับคืนมาได้อย่างสมบูรณ์

“ Microsoft ” เตรียมพัฒนาระบบที่จะช่วย กู้ไฟล์ที่ถูกลบ ไปโดยไม่ตั้งใจกลับคืนมาได้อย่างสมบูรณ์

Microsoft สำหรับใครที่กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่แต่ดันไปลบไฟล์สำคัญเข้า ทาง Microsoft จึงได้มองเห็นปัญหาเหล่านี้ จึงได้เริ่มการพัฒนาการเครื่องมือที่เรียกว่า Windows File Recovery ที่จะเป็นตัวช่วยในการ กู้ไฟล์ที่ถูกลบ ไปกลับคืนมาได้ แต่ระยะเวลาในการกกู้คนก็ยังมีความจำกัดอยู่พอสมควร จึงต้องคั้งสติไว้ให้ดีก่อนที่จะกู้คืนและตรวจเช็คให้ดีก่อนว่ามีชื่อไฟล์ตรงตามที่ต้องการหรือไม ดังนั้น ใครทีกำลังเผลอลบไฟล์สำคัญไปโดยที่ไม่ทันได้ตั้งใจ บทความนี้จึงมีข้อแก้ไขให้ความกังวลเหล่านี้หมดไป

วิธีการใช้งาน  Microsoft Windows File Recovery สำหรับ กู้ไฟล์ที่ถูกลบ

Microsoft

            ขั้นตอนแรกหลังจากที่ลบไฟล์ในโปรแกรม Microsoft แล้ว เครื่องมือช่วยเหลือจะทำงานได้ก็ต้องเข้าไปป้อนรหัสข้อมูลที่เครื่องมือ Command line ซึ่งจะมีรหัสก็คือชื่อของไฟล์ที่หายไป แต่ถ้าหากว่าเป็นชนิดไฟล์ขนาดใหญ่อย่างเช่น FAT, exFAT และ ReFS  เป็นต้น ไฟล์เหล่านี้จะมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการกู้คืนนานตามขนาดความใหญ่ของไฟล์ และยังสามารถซ่อมแซมไฟล์ที่เสียหายเพียงเล็กน้อยได้อีกด้วย

ข้อดีและข้อเสีย

Microsoft

            หลังจาก Microsoft ได้ผลิต Windows File Recovery ก็จะมาสรุปข้อดีและข้อเสียของโปรแกรมนี้ก็คือ ข้อดี สามารถที่จะ กู้ไฟล์ที่ถูกลบ กลับมาได้สมบูรณ์แบบครบถ้วนและยังสามารถที่จะทำการตรวจเช็คซ่อมแซมไฟล์ที่เสียหายเพียงเล็กน้อยได้อีกด้วย

Microsoft

ข้อเสีย คือ การใช้งานที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาอยู่พอสมควร เพราะตัวเครื่องมือยังมีความซับซ้อนในการใช้งานอยุ่พอสมควรและการ กู้ไฟล์ที่ถูกลบ ใช้ระยะเวลาสักพักใหญ่ๆ กว่าจะนำกลับมาได้ ดังนั้น โปรแกรมช่วยเหลือนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงให้ใช้งานง่ายและรวดเร็วที่สุด

<<<ข่าวเทคโนโลยี <<<โปรแกรม <<<เปิดตัว Windows File Recovery