หมดกังวลเรื่อง แบตโทรศัพท์มือถือ หมดไวใช้งานได้ไม่นาน ให้ทำตามนี้

หมดกังวลเรื่อง แบตโทรศัพท์มือถือ หมดไวใช้งานได้ไม่นาน ให้ทำตามนี้

แบตโทรศัพท์มือถือ ในทุกวันนี้ โทรศัพท์มือถือจะเข้ามามีบทบาท เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการใช้งาน หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นต่อผู้คุณ ด้วยเป็นตัวกลางที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการติดต่อระหว่างกัน หรือสามารถอำนวยความสะดวก ในการทำงาน ในด้านต่าง ๆ ทั้ง จากการค้นหาความรู้การได้รับความบันเทิง และเป็นตัวช่วยให้การดำรงชีวิตประจำวันของคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งจากกระบวนการทำธุรกรรมทางการเงิน การสั่งอาหาร การซื้อของทั่วไป เป็นต้น

จากประโยชน์ที่มีอยู่อย่างมากมายของโทรศัพท์มือถือ เราจะพบอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้ใช้งาน จะต้องประสบเหตุการณ์อยู่เป็นประจำนั้นก็คือปัญหา แบตโทรศัพท์มือถือหมดด้วยความจำเป็น ก้าวทันโลกเทคโนโลยี ในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ไม่ควรอย่างยิ่งที่คุณจะละเลย ปล่อยให้โทรศัพท์มือถือของคุณนั้นหมดพลังงาน หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกันกับระบบเพื่อใช้งานต่าง ๆ รอบด้านได้ ซึ่งในวันนี้เราจึงจะมีคำแนะนำช่วยให้คุณสามารถประหยัดงานพลังงานประหยัด แบตโทรศัพท์มือถือให้สามารถใช้งานกันได้อย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งวัน

คำแนะนำช่วยถนอม แบตโทรศัพท์มือถือ ที่จะใหเใช้งานได้นานที่สุด

  • เปลี่ยนภาพพื้นหลัง หรือ wallpaper ให้เป็นสีเข้ม ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังให้เป็นสีพื้นทั้งจากสีดำ หรือสีออกเข้ม จะเป็นตัวช่วยให้โทรศัพท์มือถือของคุณ สามารถประหยัดพลังงานไปได้เป็นอย่างดี ซึ่งเราจะพบได้ว่ากรณีที่มีการใช้ภาพพื้นหลังเป็นภาพที่มีสีสัน หรือมีความคมชัด ในระดับที่สูงจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน แบตโทรศัพท์มือถือได้มากกว่า สัญญาณโทรศัพท์มือถือ จาก 1G 2G 3G 4G สู่ 5G จะมีความแตกต่างกันอย่างไร ?
  • ให้มีการอัพเดทระบบปฏิบัติการเสมอ ในการใช้งานโทรศัพท์มือถืออย่างเต็มประสิทธิภาพ การอัพเดทระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ ในแต่ละเครื่อง จะส่งผลที่ดีให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับการใช้งาน application ที่จะไม่เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร
  • ปรับระดับแสงสว่างให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม หรือเลือกใช้โหมดอัตโนมัติ ที่จะช่วยปรับแสงหน้าจอให้สอดคล้องกันกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ก็จะส่งผลที่ดีที่คุณจะประหยัดพลังงาน จากแสงสว่างของหน้าจอ ที่อาจจะจ้าเกินไป หากไม่มีการตั้งค่าโหมดอัตโนมัติ
คำแนะนำช่วยถนอม แบตโทรศัพท์มือถือ
  • ปิดการเชื่อมต่อกับโหมดอินเตอร์เน็ต หรือ WiFi ในการเชื่อมต่อกันกับเครือข่าย หรือระบบออนไลน์จะทำให้โทรศัพท์มือถือของคุณมีการทำงานอยู่ โดยตลอดเวลาซึ่งจะเป็นการส่งผลให้โทรศัพท์มือถือในเครื่องนั้น ของคุณมีการสูญเสียพลังงานลงไปได้โดยเร็ว
  • เมื่อไม่มีความจำเป็น ในการใช้งาน application หรือ widget ใด ๆ ควรจะถอนการติดตั้ง ในบาง application หรือ ในบางตัวจะมีการเชื่อมต่อกับระบบกันตลอดเวลา จากการเชื่อมต่อกันกับระบบการใช้งาน ในกรณีที่ application นั้นไม่มีความจำเป็นก็ควรจะถอนการติดตั้งออก เพื่อเป็นการตัดระบบตัดการเชื่อมต่อ ที่จะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานแบตโทรศัพท์มือถือ