การพัฒนา ระบบอินเทอร์เน็ต จีน ได้สร้างความสะดวกสบาย หลายด้านให้แก่ประชาชนชาวจีนเป็นอย่างมาก

การพัฒนา ระบบอินเทอร์เน็ต จีน ได้สร้างความสะดวกสบาย หลายด้านให้แก่ประชาชนชาวจีนเป็นอย่างมาก

ระบบอินเทอร์เน็ต ประเทศจีน ได้ทำการพัฒนาให้มีความสามารถ ในการเปิดโลกทัศน์ ได้อย่างกว้างไกล  และในขณะเดียวกัน ทางผู้ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต ในประเทศจีนอย่างปลอดภัย และไม่ จำกัดจำนวนผู้ใช้งานอีกด้วย

ระบบอินเทอร์เน็ต กับความสามารถพิเศษ ที่ปิดกั้นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ให้ทราบตัวตนที่แท้จริงอีกด้วย

สำนักข่าว ซินหัว ของจีน แจ้งว่า  หน่วยงาน พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ของจีนหลายหน่วยงาน ได้กำลังเร่งเปิดโครงการระบบอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลใหม่  เพื่อให้ผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ได้ง่าย และ สะดวกขึ้นทั่วโลก  ที่สำคัญคือระบบอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลนี้  ได้ถูกพัฒนาให้มีความเร็วในการ ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เร็วกว่าในยุคปัจจุบัน ปี 2020 มาก  และมีความสามารถพิเศษอีกอย่างก็คือ  สามารถปิดกั้นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต  ที่จงใจจะปกปิดตัวตนได้อีกด้วย

ระบบอินเทอร์เน็ตจีน

ระบบอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ในปัจจุบัน ปี 2020 คือ version 4 ซึ่งเป็นระบบอินเทอร์เน็ต ที่ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 1990 มาตลอด  ซึ่งมี เลข IP หรือ เลขของผู้ใช้งาน
ประมาณ 4,300 ล้านเลขเท่านั้น  ดังนั้นวิศวกรคอมพิวเตอร์ และ ผู้พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ของจีน  ได้เสนอแผนพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต version 6 มาแล้วตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1998  ซึ่งเป็นระบบอินเทอร์เน็ต ที่สามารถ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้กว้างไกลกว่ามากกว่าระบบอินเทอร์เน็ต ยุคเก่า ๆ

อินเทอร์เน็ตประเทศจีน

ดังนั้น ทางรัฐบาลจีนจึงได้พัฒนา สร้างเลข IP เฉพาะ ซึ่งเป็นเลขที่ ไม่ซ้ำกับผู้ใช้งานอื่นที่ไม่ใช่ประชาชนชาวจีน  มาพัฒนา ใช้กับประชาชนของตน  ซึ่งเลข IP เหล่านี้เอง  จะเทียบเท่ากับเป็นเลขประชาชนออนไลน์ของประชาชนชาวจีน  นาย หวู เฮ่อฉวน ประธานกลุ่ม ผู้อำนวยการโครงการ China Next Generation Internet ได้ชี้แจงว่า โครงการนี้จะสามารถระบุ จำนวนผู้ใช้งาน ในระบบอินเทอร์เน็ต ได้อย่างกว้างขวาง สะดวก และเข้าถึงประชาชาวจีนได้ทุกคนในทุกพื้นที่  ที่สำคัญคือ ทางรัฐบาลจีนได้ให้ ความสำคัญกับการใช้งาน VPN หรือ software ที่สร้างขึ้นมา เพื่อจัดการ การป้องกันความเป็นส่วนบุคคล  ที่มีผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก และเพื่อหลบเลียงการปิดกั้น ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่ปกปิดตัวตนอีกด้วย 

นับว่าประเทศจีนนั้น  ได้มีวิวัฒนาการ ในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต อย่างก้าวหน้าและทั่วถึง  ซึ่งเทคโนโลยีการกระจายระบบอินเทอร์เน็ต หรือ การบล็อกไม่ให้ปิดกั้นตัวตนของตัวเองบนโลกอินเทอร์เน็ตนั้น  ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของประเทศจีนมาก เนื่องจากมีเหตุผลหลัก ๆ คือ จีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะ ดังนั้น จึงสมเหตุสมผลแล้ว ที่ทางรัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญ

ข่าวเทคโนโลยี เรานำมารวบรวมและเสริฟให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงที่ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ได้รวบรวมข่าวสารด้านเทคโนโลยีไอทีด้านต่าง ๆ ไว้มากมาย เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน