Amazon เตรียมพร้อม ใช้โดรนในการจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับการอนุมัติจาก FAA แล้ว

Amazon เตรียมพร้อม ใช้โดรนในการจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับการอนุมัติจาก FAA แล้ว

Amazon ได้รับใบรับรองผู้ให้บริการทางอากาศ Part 135 จาก Federal Aviation Administration (FAA) หรือ องค์การบริหารการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใบรับรองดังกล่าวเป็นการอนุญาตให้ใช้โดรนในเชิงพาณิชย์ได้ และนั่นจะทำให้แผนการส่งสินค้าด้วยโดรนของ Amazon เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดย Amazon จะเริ่มทำการทดสอบการจัดส่งสินค้าโดยใช้โดรนก่อนที่จะนำออกมาใช้งานจริง แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าการทดสอบโดรนของ Amazon ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไร ทั้งนี้ Amazon เปิดเผยว่าในการขอใบรับรองผู้ให้บริการทางอากาศฉบับนี้ Amazon จะต้องตรวจสอบกระบวนการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการจัดส่งโดยใช้โดรนมากกว่า 500 รายการ

Amazon

Amazon พร้อมตรวจสอบกระบวนการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการจัดส่งให้ครอบคลุม

โดย Amazon ได้ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.2013 ว่าบริษัทต้องการใช้โดรนในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ภายในเวลา 30 นาทีหรือน้อยกว่านั้น ซึ่งทำให้Amazon ต้องทำการทดสอบและบันทึกชั่วโมงการบินหลายพันชั่วโมงถึงจะมั่นใจได้ว่าสามารถทำได้ตามที่บริษัทประกาศไว้ อีกทั้งผู้บริหารของAmazon ได้ให้ความมั่นใจว่าบริษัทจะพัฒนาและปรับแต่งเทคโนโลยีของAmazon อย่างต่อเนื่องเพื่อให้โดรนสามารถทำงานบนน่านฟ้าได้อย่างเต็มที และจะร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับ FAA และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อให้Amazon สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ภายในเวลา 30 นาที

Amazon ใช้โดรนส่งของ

ทั้งนี้ Amazon ยังเพิ่มเติมด้วยว่าจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้คนต่างตระหนักถึงความปลอดภัยจากเชื้อโรค หลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวกัน การสร้างระยะห่างทางสังคม ยิ่งทำให้บริษัทมีความสนใจในการใช้หุ่นยนต์สำหรับการส่งของเพิ่มมากขึ้น แต่เทคโนโลยีต่างๆ ของบริษัทยังไม่พร้อม กฎระเบียบต่างๆ ของ FAA ยังไม่รองรับ ดังนั้นทั้งAmazon และ FAA จะต้องช่วยกันพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การใช้โดรนส่งของในประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายและมีความปลอดภัย รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของAmazon ที่ใช้บริการส่งของด้วยโดรน

โดรน Amazon

Amazon เป็นบริษัทที่สามที่ได้รับรองจาก FAA ในการขออนุญาตใช้โดรนสำหรับการจัดส่งสินค้า โดยบริษัทจัดส่งสินค้าที่ได้รับใบรับรอง 2 บริษัทแรก คือ UPS และ Wing ทั้งนี้ UPS ได้ใช้โดรนในการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในนอร์ทแคโรไลนาสองแห่งเมื่อปี ค.ศ.2019

ข่าวเทคโนโลยี เรานำมารวบรวมและเสริฟให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงที่ เว็บไซต์ ข่าวไอที ได้รวบรวมข่าวสารด้านเทคโนโลยีไอทีด้านต่าง ๆ ไว้มากมาย เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน