Asus RT-AX86U ได้รับการยอมรับว่าเป็นเราเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเล่นเกมที่รองรับ Wi-Fi 6

Asus RT-AX86U ได้รับการยอมรับว่าเป็นเราเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเล่นเกมที่รองรับ Wi-Fi 6

Asus RT-AX86U เป็นเราเตอร์รุ่นหใม่ที่สามารถรองรับ 802.11ax หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Wi-Fi 6 ที่มีคุณสมบัติใหม่อย่าง 1024-QAM และ OFDMA ที่ทำให้เครือข่ายภายในบ้านเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยAsus RT-AX86Uเป็นเราเตอร์แบบดูอัลแบนด์ AX5700 ซึ่งหมายความว่ารองรับ Wi-Fi 6

และความเร็วทางทฤษฎีสุงสุดจากแถบความถี่ 2.4 และ 5 GHz ที่รวมกันได้ถึง 5,700 Mbps หรือ 5.7 Gbps นอกจากนี้ยังมีพอร์ต WAN ขนาด 2.5 Gbps ที่ช่วยให้สามารถรับความเร็วแบบมีสายได้รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อ 4×4 MU-MIMO บนย่านความถี่ 5GHz ซึ่งช่วยให้จัดการอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกันได้ง่ายขึ้นหรือรวมการรับส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่ใช้เสาอากาศหลายตัว

Asus RT-AX86U

Asus RT-AX86U เราเตอร์เกมที่มาพร้อมกับแอพพลิเคชั่นที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการตั้งค่า

Asus RT-AX86Uเป็นเราเตอร์เกมที่มาพร้อมกับแอพพลิเคชั่นที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการตั้งค่าและลูกเล่นมากมายที่จะช่วยให้สามารถปรับแต่งการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ตามที่ต้องการ

อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการรับส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์เฉพาะที่อยู่บนเครือข่ายภายในบ้านได้ และยังมีปุ่มบนหน้าจอหลักของเราเตอร์ที่สามารถเปิดโหมดเกมมือถือและรับส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนได้ทันที

RT-AX82U

รวมทั้งมีฐานข้อมูล Open NAT ที่เป็นไปตามกฎการส่งต่อเฉพาะเกมและแพลตฟอร์มสำหรับเกมเท่านั้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อน และเนื่องจาก RT-AX86Uเป็นเราเตอร์ที่เน้นการเล่นเกม จึงมีฟังก์ชั่นการควบคุมโดยผู้ปกครองและการจัดการเครือข่ายสำหรับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกของครอบครัวได้ ตลอดจนสามารถรองรับคุณสมบัติ AlMesh ของ ASUSที่ช่วยให้สามารถเพิ่มอุปกรณ์ของAsus เพิ่มเติมในเครือข่ายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วได้

Asus router

จากการทดสอบการใช้งานภายในบ้านโดยเชื่อมต่อ Asus RT-AX86Uผ่านเครือข่ายไฟเบอร์อินเตอร์ที่ความเร็ว 300 Mbps พบว่าสามารถทำความเร็วในการดาวน์โหลดได้สูงกว่า 400 Mbps แต่ถ้าไปในจุดอับสัญญาณภายในบ้านการดาวน์โหลดจะลดลงมาที่ 70 Mbps และเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ SmartConnet ที่สามารถเลือกใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ได้ ซึ่งบางคนก็เลือกที่จะปิดคุณสมบัติ SmartConnect เพราะต้องการใช้คลื่นความถี่เพียงคลื่นเดียวเท่านั้น ทั้งนี้จากทดสอบคุณสมบัติต่างๆ แล้ว Asus RT-AX86Uถือได้ว่าเป็นเราเตอร์ที่มีความสามารถและมีความน่าสนใจพอสมควรสำหรับนักเล่นเกมออนไลน์

ข่าวเทคโนโลยี เรานำมารวบรวมและเสริฟให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้ถึงที่ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ได้รวบรวมข่าวสารด้านเทคโนโลยีไอทีด้านต่าง ๆ ไว้มากมาย เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน