นวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้ผ่านเชื้อไวรัส Covid19 ไปได้ด้วย “หุ่นยนต์”

นวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้ผ่านเชื้อไวรัส Covid19 ไปได้ด้วย “หุ่นยนต์”

                ในยุคสมัยปัจจุบันที่ชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้มีเทคโนโลยีมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ หุ่นยนต์ ที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงที่มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid19 ทำให้ต้องมีการเว้นระยะห่างในการดำเนินชีวิตและการตรวจเช็คอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่ไปในวงกว้างมากกว่าเดิม เพราะในสถานะการณ์ตอนนี้ถือว่าทรงตัวไม่มีการแผร่กระจายร้ายแรงเหมือนเคย แต่ก็ยังไม่แน่ใจ 100 % ว่าจะหายไปหรือไม่ ทาง ประเทศจีน จึงได้มีการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยพ้นไวรัส Covid19ได้ด้วย หุ่นยนต์ คุณสมบัติของเจ้าหุ่นยนต์             โดยที่ช่วงนี้ได้มีหลายประเทศที่ได้นำ หุ่นยนต์ เข้ามาเป็นตัวช่วยในการที่จะก้าวผ่านเหตุการณเลวร้ายนี้ไปให้ได้ ซึ่งใน ประเทศจีน ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ของเชื้อไวรัส Covid19 แต่ในปัจจุบันก็ถือว่าลดลงไปมากเลยทีเดียว ทำให้ในตอนนี้ทางบริษัทแห่งหนึ่งจีน ก็ได้เล็งเห็นถึงวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเข้าใกล้กันจึง ได้สร้างหุ่นยนต์ที่จะทำหน้าที่แทนมนุษย์ขึ้นมา โดยมีความสามารถทั้ง ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย วัดไข้ และยังสามารถเก็บตัวอย่างของเหลวจากลำคอเพื่อให้นักวิจับได้ตรวจสอบได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังทำให้การใช้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ประโยชน์ที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้อีกในอนาคต            …

Read More
4 ประโยชน์ของ Smart City เทคโนโลยีที่จะทำให้ชีวิตคนเมืองสะดวกได้แบบก้าวกระโดด

4 ประโยชน์ของ Smart City เทคโนโลยีที่จะทำให้ชีวิตคนเมืองสะดวกได้แบบก้าวกระโดด

            ในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาถึงเรื่องของระบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Smart City ที่จะช่วยให้เรามีความสะดวกและมีความเรียวไทล์ในการอัพเดตและติดต่อสื่อสารข้อมูลซึ่งกันและกันได้ วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 4 ประโยชน์ของSmart City  เทคโนโลยีที่จะทำให้ชีวิตคนเมืองสะดวกได้แบบก้าวกระโดด ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการใช้ Smart City เพราะยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและการพัฒนา ซึ่งเทคโนโลยีที่มาสร้างความสะดวกหรือ Smart City มีเริ่มใช้ในต่างประเทศบ้างแล้ว ประโยชน์ของSmart City ทำให้ชีวิตคนเมืองสะดวก ประโยชน์ของSmart City เทคโนโลยสมัยใหม่กับคนยุคใหม่ ข้อแรกที่แอดอยากจะแนะนำ คือ การบริหารและการจัดการในส่วนของพลังงาน เมื่อเรานำเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการบริหารเมือง เราจากสามารถนำเอง Smart City มาใช้เพื่อที่จะเป็นอีกส่วนที่จะช่วยในเรื่องของการประหยัดทรัพยากรรมธรรมชาติและบริหารจัดการได้ถูกวิธี ประโยชน์ของSmart City เทคโนโลยสมัยใหม่กับคนยุคใหม่ ข้อที่สองที่แอดอยากจะแนะนำ คือ มีความยืดหยุ่นสูง ในเรื่องของเทคโนโลยยีมีในเรื่องของการใช้งานในรูปแบบที่ค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นและหลากหลายในการทำงานมาก…

Read More