สิงคโปร์ เป็นประเทศแรกในโลก ที่ใช้การตรวจสอบ ไบโอเมตริกซ์ ในการยืนยันตัวตน

สิงคโปร์ เป็นประเทศแรกในโลก ที่ใช้การตรวจสอบ ไบโอเมตริกซ์ ในการยืนยันตัวตน

ไบโอเมตริกซ์ สิงคโปร์จะเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้การตรวจสอบไบโอเมตริกซ์ สำหรับการเข้าถึงบริการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างปลอดภัย โดยหน่วยงานด้านเทคโนโลยีของรัฐบาลกล่าวว่า การตรวจสอบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ทั้งนี้ได้มีการทดลองกับธนาคารแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว และกำลังจะเปิดตัวการใช้งานไบโอเมตริกซ์ด้วยการตรวจสอบใบหน้าทั่วประเทศ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการระบุตัวบุคคลเท่านั้นแต่จะช่วยให้มั่นใจมากขึ้นว่าพวกเขามีตัวตนอยู่จริง โดยเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์จะรวมเข้ากับโครงการเอกลักษณ์ดิจิทัลของประเทศที่ชื่อว่า “SingPass” และอนุญาตให้เข้าถึงบริการของรัฐได้ สิงคโปร์ กำลังจะเปิดตัวการใช้งาน ไบโอเมตริกซ์ การตรวจสอบใบหน้าทั่วประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่า พวกเขามีตัวตนอยู่จริง การตรวจสอบไบโอเมตริกซ์ด้วยการยืนยันใบหน้าบนคลาวด์ที่เป็นฐานข้อมูลของภาครัฐ เพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวตนของบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นรูปแบบข้อมูลประจำตัวดิจิทัลระดับชาติ โดยจะต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่จะเข้ารับบริการจากภาครัฐและเอกชนนั้น มาแสดงตัวตนจริงๆ ในการตรวจสอบสิทธิทุกครั้ง ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบจากรูปถ่ายหรือวิดีโอที่บันทึกไว้เท่านั้น ซึ่งเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ของประเทศสิงคโปร์นี้ถูกนำมาใช้กับสำนักงานภาษีของสิงคโปร์ที่เป็นตู้สาขา และธนาคาร DBS ที่เป็นธนาคารรายใหญ่ของสิงคโปร์ที่ใช้การตรวจสอบและยืนยันตัวตันด้วยใบหน้าในการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังจะนำการตรวจสอบไบโอเมตริกซ์ในการยืนยันตัวตนในกิจกรรมอื่นๆ เช่น การตรวจสอบและยืนยันตัวของนักเรียนเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้เข้าทำแบบทดสอบด้วยตนเองจริง การใช้ตรวจสอบใบหน้าคนร้ายภายในสถานีรถไฟหรือที่สาธารณะที่มีกล้องวงจรปิดที่เชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบและยืนยันใบหน้าก็ได้ หรือจะเป็นการใช้กับทุกธุรกิจที่ต้องการตรวจสอบตามข้อกำหนดของรัฐบาลได้อีกเช่นกัน ทั้งนี้ GovTech ของประเทศสิงคโปร์อธิบายว่าเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์นี้จะดีสำหรับธุรกิจ เพราะสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง แต่จะใช่ร่วมกับภาครัฐ รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนทั้งหลายไม่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลไบโอเมตริกส์ใดๆ เพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าของตนเอง เมื่อธุรกิจของเอกชนนำเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ไปใช้งานนั้น…

Read More