The Sarco หากคุณสามารถ การุณยฆาต ตัวเองได้ ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต

The Sarco หากคุณสามารถ การุณยฆาต ตัวเองได้ ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต

The Sarco การฆ่าตัวตายนั้นถือเป็นปัญหาที่ใหญ่มากในสังคมไทยเรา และในทั่วทุกมุมโลก แต่เพื่อนๆทราบหรือไม่ ว่าในบางประเทศนั้นสามารถเลือกการตายได้ หากจุดประสงค์ของผู้ที่ต้องการตายนั้น อยู่ในหลักการที่รับได้ เช่น เป็นโรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ หรือไม่สามารถต่อสู้กับโรคร้ายที่เผชิญอยู่ได้ ซึ่งสิ่งที่ผมกล่าวมานี้นั้น ทางศัพท์นิติศาสตร์ที่เป็นทางการเราเรียกว่า “การการุณยฆาต” The Sarco หากคุณสามารถ การุณยฆาต ตัวเองได้ หรือในศัพท์ทางการแพทยศาสตร์ เราเรียกว่า “การปรานีฆาต” นั่นหมายถึงการช่วงให้บุคคลที่มีเจตนา หรือความประสงค์ที่จะตายนั้น ตายโดยไม่ทรมาน หรือไม่ได้รับความเจ็บปวดจากการทำให้ตาย แต่สำหรับการ การุณยฆาต ในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้ และกำลังเป็นที่ถกเถียงกันถึงความเหมาะสมที่จะใช้วิธี การุณยฆาต นี้อยู่อยู่จนถึงปัจจุบัน และไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับ หลายๆประเทศก็ยังคงหารือกันกับความเหมาะสมของวิธีการนี้อยู่จนถึงปัจจุบัน ว่าควรนำมาใช้ในทางการแพทย์กันหรือไม่    โดยวิธีการ “การุณยฆาต” นั้น…

Read More