คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นได้อย่างไร และสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่ มาย้อนอดีตดูกัน !!

คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นได้อย่างไร และสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่ มาย้อนอดีตดูกัน !!

คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นได้อย่างไร ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาในทุกภาคส่วนของการใช้ชีวิตประจำวัน สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหล่านี้มากที่สุดคือการคิดค้นระบบ คอมพิวเตอร์ ขึ้นมา ซึ่งถือเป็นความเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ ในโลกของเราครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียว มาย้อนอดีตดูกันเสียหน่อยว่า คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นได้อย่างไรและสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่ ? คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นได้อย่างไร ที่เป็นความเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ ในโลกของเราครั้งยิ่งใหญ่ คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นได้อย่างไรและสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่? คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมาครั้งแรกในศตวรรษที่ 16 ซึ่งช่วงแรกนั้นคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแทนการคำนวณตัวเลขแบบเดิม ๆ ที่ใช้การคำนวณจากลูกคิดหรือวิธีการอื่น ๆ อย่างการนับหินหรือการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ แทนเลขนั้น ๆ ซึ่งการคำนวณเหล่านั้นเกิดขึ้นเป็นพันปีแล้วสมัยเมโสโปเตเมีย ประมาณศตวรรษที่สิบก็ได้มีการคิดค้นเลขฐานสองขึ้นมาซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 16 เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีการคิดค้นแอนดรอยหรือหุ่นยนต์ที่สามารถพูดตามระบบที่ใส่เข้าไปได้เมื่อราวศตวรรษที่ 13 อีกด้วย จากความรู้ทั้งหมดที่บันทึกเอาไว้ ทำให้เกิดคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการคำนวณขึ้นมา โดยที่มนุษย์ไม่ต้องคิดเองเลย ดังนั้นก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์มาช่วยเหลือเรื่องการคำนวณต่าง ๆ ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกัน คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นได้อย่างไรและสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่?…

Read More