ตรวจสอบการคุกคามของเด็ก ในสหภาพยุโรป ที่ออกกฎหมายเพื่อควบคุมสิทธิเสรีภาพของเด็ก

ตรวจสอบการคุกคามของเด็ก ในสหภาพยุโรป ที่ออกกฎหมายเพื่อควบคุมสิทธิเสรีภาพของเด็ก

ตรวจสอบการคุกคามของเด็ก จากการที่สหภาพยุโรปได้ออกกฎมหายเพื่อควบคุมความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตในสหภาพยุโรปนั้น ได้ครอบคลุมในเรื่องการคุกคามสิทธิเสรีภาพและการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะลดการกระทำผิดต่อเด็กและเยาวชนแบบไม่ได้ตั้งใดได้มากขึ้น โดยกฎหมายที่ออกมาใหม่นี้จะเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กและเยาวชนบนโลกสื่อสารทางออนไลน์ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือค้นหาหรือซอฟต์แวร์ในการค้นหาสื่อที่แสดงถึงการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กและเยาวชนบนสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่รวมถึงภาพการแสดงกระทำที่รุนแรงต่อเด็ก และการสนทนาออนไลน์กับเด็กที่มีเนื้อหาคุกคาทางเพศหรือมุ่งทำร้ายเด็กที่เป็นคู่สนทนากัน ตรวจสอบการคุกคามของเด็ก ผ่านโลกออนไลน์ เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ได้มีการเจรจาต่อรองระหว่างรัฐสภายุโรป คณะกรรมกาธิการสหภาพยุโรป และตัวแทนของประเทศสมาชิกในการ ตกลงร่วมกัน เพื่อให้ข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายปกป้องกันความเป็นส่วนตัวกับบริษัทที่ให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้หากสหภาพยุโรปไม่เห็นด้วยกับข้อยกเว้นดังกล่าว จะทำให้มีการห้ามใช้เครื่องมือค้นหาแบบอัตโนมัติทันที และจะรวบรวมภาพเนื้อหาที่มีการคุกคามทางเพศกับเด็กและเยาวชนที่มีอยู่บนโลกออนไลน์ทั้งหมด ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ดูแลกฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวในแต่ละประเทศเพื่อดำเนินการต่อไป แต่ถ้าหากสหภาพยุโรปเห็นด้วยข้อยกเว้นดังกล่าว จะเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงสื่อลามกอนาจารที่เป็นแหล่งรวบรวมภาพของการคุกคาทางเพศกับเด็กและเยาวชนได้ง่ายมากขึ้น จะมีการดาวน์โหลดวิดีโอที่ทำร้ายเด็กมากขึ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนพฤติกรรมของคนที่ชอบเด็ก และจะทำให้เด็กในทุกประเทศทั่วโลกตกอยู่ในอันตรายเพิ่มขึ้นเช่นกัน National Center for Missing and Exploited Children จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับรายงานเกือบ 17 ล้านฉบับเกี่ยวกับการแจ้งเตือนการกระทำที่อาจจล่วงละเมิดในปี 2019 ที่มีการปฏิบัติงานทั่วประเทศในสหภาพยุโรป ทั้งนี้การร่วมมือกันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ตที่สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้นั้น จะมีส่วนช่วยให้เด็กทั้งในสหภาพยุโรปและทั่วโลกปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณบทความดี ๆ…

Read More