YouTube ห้ามเผยแพร่วิดีโอการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้

YouTube ห้ามเผยแพร่วิดีโอการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้

YouTube ได้ออกประกาศให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ฝ่ายในการห้ามเผยแพร่วิดีโอเกี่ยวกับการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 และมีข้อมูลที่ตรงกับองค์การอนามัยโลก หรือหน่วยงานด้านสุขภาพในแต่ละประเทศ โดย YouTube จะดำเนินการลบวิดีโอที่เนื้อหาดังกล่าวออกทันที ซึ่งเป็นการดำเนินการที่เหมือนกับ Facebook ที่จะระงับโฆษณาที่เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ไม่ถูกต้อง YouTube ได้ลบวิดีโอที่เป็นอันตราย และให้ข้อมูลที่จะทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว ในขณะที่ Google ก็ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ถูกต้องผ่าน Google เช่นกัน เพราะปัจจุบันการทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ใกล้จะสำเร็จแล้ว ทาง Google เองจึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วย ซึ่งข้อมูลที่เข้าข่ายและไม่ควรเปิดเผยเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 คือ ผลข้างเคียงของวัคซีน อย่างเช่น ฉีดแล้วทำให้เสียชีวิต ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก เมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะมีการฝังไมโครชิปในตัวผู้ป่วย หรือแม้แต่บอกว่าการฉีดวัคซีนเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จำนวนมากให้กับมนุษย์ ทั้งนี้ YouTube ได้ลบวิดีโอที่เป็นอันตรายและให้ข้อมูลที่จะทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19…

Read More