นวัตกรรมยุคโบราณที่ตอนนี้ถูกพัฒนาให้เป็น “บอลลูนอวกาศ” ที่จะเปิดโลกกว้างให้กับมนุษย์

นวัตกรรมยุคโบราณที่ตอนนี้ถูกพัฒนาให้เป็น “บอลลูนอวกาศ” ที่จะเปิดโลกกว้างให้กับมนุษย์

                หลายคนจะคิดว่าสิ่งประดิษฐ์สมัยโบราณเป็นสิ่งที่ล้าสมัยแต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนา บอลลูนอวกาศ ขึ้นมา โดยองค์กรของ NASA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ที่มนุษย์สมัยก่อนได้เป็นผู้คิดค้นอย่าง บอลลูน แต่หารู้ไม่ว่ามีข้อได้เปรียบหลายสิ่งที่คนเราคิดมาก ซึ่งทาง สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมือกับ NASA และอีกหลายองค์กรที่สร้างโปรเจคนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 30 ปี โดยที่ได้เริ่มการทดสอบด้วยการส่งไปตรวจสอบในพื้นพิ้วในสถถานที่ต่างๆ เพื่อที่จะนำเข้าสู่ภารกิจหลักในการสำรววอวกาศอันกว้างใหญ่ และการศึกษาที่จะทำให้มนุษย์ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อการสำรวจได้ดีกว่าเดิมอีกด้วย นวัตกรรมที่ถูกพัฒนาเป็น บอลลูนอวกาศ ที่มาและประโยนช์ที่สำคัญของอุปกรณ์ชิ้นนี้             แน่นอนว่าหลายคนก็ต้องต่างสงสัยว่า บอลลูนอวกาศ มีหน้าที่และการใช้งานอย่างไร ซึ่งอุปกรณนี้ถูกคิดค้นและผลิตขึ้นมาจาก NASA ที่เป็นผู้นำเสนอให้กับประเทศ สหรัฐอเมริกา และยังรวมถึงหลากหลายองค์กรที่ได้เห็นคุณประโยชน์ของอุปกรณ์ชิ้นนี้ ในการทำงานของเจ้า บอลลูนอวกาศ ใช้งบประมาณน้อยกว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นอื่นอย่างพอสมควร โดยหน้าที่ก็คือ ภารกิจสำรวจอวกาศ เพื่อนำมาศึกษาและพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมมากกว่าเดิม นอกจากนี้ยังต้องค้นหาดาวเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกับโลกมากที่สุด และยังลดความเสี่ยงที่จะต้องใช้มนุษย์ขึ้นไปอีกด้วย โครงการต่อไปในอนาคต…

Read More