เทคโนโลยี Custom cancer vaccines ที่ช่วยรักษามะเร็งได้ด้วยวัคซีนสมัยใหม่

เทคโนโลยี Custom cancer vaccines ที่ช่วยรักษามะเร็งได้ด้วยวัคซีนสมัยใหม่

Custom cancer vaccines อย่าเพิ่งตกใจไปว่าตอนนี้มีการรักษาโรคมะเร็งด้วยวัคซีนแล้วหรือ เพราะสิ่งนี้เป็นเพียงความน่าจะเป็นที่อยู่ในช่วงการทดลองที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2017 แล้วนั่นเอง! ซึ่งมีโอกาสสูงมากว่าจะสำเร็จและนำมาใช้รักษาโรคมะเร็งได้จริงโดยที่ไม่ต้องทำคีโมที่อาจทำร้ายเซลล์อื่น ๆ ของร่างกายไปด้วย เทคโนโลยีใหม่สามารถรักษามะเร็งได้ด้วยวัคซีน! เทคโนโลยีทางการแพทย์ Custom cancer vaccines รักษามะเร็งด้วยวัคซีน ที่คิดค้นมาจากประเทศเยอรมัน เทคโนโลยีใหม่ สามารถรักษามะเร็งได้ด้วยวัคซีน เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Custom cancer vaccines การริเริ่มไอเดียนี้เกิดขึ้นมาจากที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ของเราสามารถสร้าง human genome mapping หรือแผนที่จีโนมมนุษย์ขึ้นมาได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้รู้ตำแหน่งของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ได้อย่างดี เมื่อรู้ตำแหน่งเซลล์ในร้างกายแล้วทีนี้การหาเซลล์โรคร้ายและแยกออกมาจากเซลล์ดีก็ดูจะเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้มากขึ้น ตอนนี้นักวิจัยสามารถแยกเซลล์ที่ดีกับเซลล์ที่ร้ายในร่างกายของคนเราได้แล้วเป็นผลสำเร็จ ทว่าเซลล์ดีและเซลล์ร้ายในร่างกายของแต่ละคนมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเลยเนี่ยสิ โดยเฉพาะเซลล์เนื้อร้ายของโรคมะเร็งที่ในตัวของแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน จากการแยกเซลล์เป็นลำดับชั้นนี้ทำให้นักวิจัยทราบว่าการักษาโรคมะเร็งด้วยการฆ่าเซลล์ร้ายเหล่านี้น่าจะมีการรักษาที่แตกต่างออกไปตามรายบุคคลเสียมากกว่าการรักษาด้วยวิธีเดียวกัน เทคโนโลยีใหม่ สามารถรักษามะเร็งได้ด้วยวัคซีน บริษัท BioNTech…

Read More