กระทรวงการคลังถูกโจมตี ทางไซเบอร์ที่เชื่อกันว่าเป็นแฮกเกอร์จากประเทศรัสเซีย

กระทรวงการคลังถูกโจมตี ทางไซเบอร์ที่เชื่อกันว่าเป็นแฮกเกอร์จากประเทศรัสเซีย

กระทรวงการคลังถูกโจมตี จากการตรวจพบว่ามีการโจมตีทางไซเบอร์กับระบบรับส่งอีเมลภายในกระทรวงการคลังและหน่วยงานของที่เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียมขาว เนื่องจากทางการสหรัฐอเมริกาพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก และสิ่งที่ตรวจพบนั้นอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการถูกโจมตีทางไซเบอร์เท่านั้น กระทรวงการคลังถูกโจมตี ในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากทางการสหรัฐฯพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก ดังนั้นอาจจะมีการโจมตีทางไซเบอร์กับระบบงานของสหรัฐอเมริกาที่มากกว่านี้ได้ ดังนั้นจึงมีการมอบหมายให้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ทำงานร่วมกับ FBI ในการตรวจสอบการโจมตีทางไซเบอร์ในครั้งนี้ ทั้งนี้แล้วคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยว่า ทางการสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานที่มีทั้งหมด เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ในครั้งนี้ โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจสอบการโจมตีทางไซเบอร์ในครั้งนี้เชื่อว่าประเทศรัสเซียจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและต้องรับผิดชอบการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยังมีความเห็นว่าบริษัท FireEye บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ที่ได้ทำสัญญาดูแลระบบรักษาความปลอดภัยกับรัฐบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการค้า อาจจะเป็นช่องโหว่ในการถูกโจมตีในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ทางการสหรัฐอเมริกาได้มีความเห็นว่าการโจมตีทางไซเบอร์ในครั้งนี้ น่าจะได้รับข้อมูลจาก Solarwinds บริษัทที่ให้บริการทางด้านไอที และลูกค้าส่วนใหญ่จะหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยการทำการงานจะเรียกว่า “การโจมตีห่วงโซ่อุปทาน” โดยจะซ่อนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับขโมยข้อมูลไว้ในขั้นตอนของการอัพเดตซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของบริษัท Solarwinds ที่ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านโทรคมนาคม…

Read More