ประโยชน์หลัก ๆ ของ เทคโนโลยี Blockchain ที่บอกเลยว่ามีคุณสมบัติพิเศษสุด ๆ

ประโยชน์หลัก ๆ ของ เทคโนโลยี Blockchain ที่บอกเลยว่ามีคุณสมบัติพิเศษสุด ๆ

         เทคโนโลยี Blockchain เป็นอีกเทคโนโลยีที่เริ่มเป็นที่สนใจและเริ่มเป็นที่พูดถึงอย่างมาก แลเริ่มเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้น วันนี้อยากที่จะมา แนะนำ 3 ประโยชน์ของเทคโนโลยี Blockchain บอกเลยว่ามีความน่าสนใจสุด ๆ บอกเลยว่าสายคนชอบเทคโนโลยีห้ามพลาด แนะนำ 3 ประโยชน์ เทคโนโลยี Blockchain ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคุณมากยิ่งขึ้น ประโยชน์ข้อแรกที่อยากจะมาแนะนำ คือ เรื่องของความโปร่งใส ซึ่งการที่เรานำเทคโนโลย Blockchain มาใช้ในธุรกิจต่าง ๆ เราสามารถมาตรวจสอบย้อนหลังได้ในทุก ๆ ภาคส่วน ซึ่งทำให้เกิดเป็นความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย ประโยชน์ข้อที่สองที่อยากจะมาแนะนำ คือ ข้อมูลไม่สามารถถูกปลอมแปลงได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญมาก ๆ ในเรื่องของความปลอดภัยในธุรกิจหรือในองค์กรต่าง ๆ ทำให้ในองค์เมื่อนำเทคโนโลยี Blockchain การทุจริตในองค์ก็จะไม่สามารถทำได้ ประโยชน์ข้อที่สามที่อยากจะมาแนะนำ…

Read More