3 ข้อน่ารู้ การดูแลอุปกรณ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้มีใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

3 ข้อน่ารู้ การดูแลอุปกรณ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้มีใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

สำหรับคอมพิวเตอร์ การดูแลอุปกรณ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ทุกวันนี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมาก สำหรับการทำงานที่บ้านรวมไปถึงการเรียนออนไลน์ เนื่องจากประเทศไทยมีการระบาดหนักของไวรัสโคโรน่า ส่งผลกระทบไปถึงการดำรงชีวิตของทุกคนเลย ซึ่งการทำงานเน้นใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์การทำงานที่จำเป็นดังนั้นนอกจากการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์แล้ว การดูแลอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ก็สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งในบทความนี้ได้สืบค้นข้อมูลให้ดังหัวข้อถัดไป การดูแลอุปกรณ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3 ข้อที่ควรศึกษาข้อมูลไว้ในอุปกรณ์การทำงาน จัดระเบียบของข้อมูล สิ่งแรกถ้าต้องการทำให้ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ทุกคนต้องจัดระเบียบของข้อมูล กล่าวคือ หลาย ๆ คนชอบที่จะนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดวางที่หน้า Desktop ซึ่งมันทำให้หน้าจอของทุกคนนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลที่เยอะมาก จนรู้สึกรกตา รวมไปถึงการค้นหาไฟล์งานที่ต้องการยาก แล้วยังมีผลถึงเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ช้าลงกว่าเดิมด้วย การดูแลอุปกรณ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่อมา คือ สำหรับโปรแกรมที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องนานมากแล้ว และไม่มีการใช้งานเลย หรือการใช้งานใช้จบแล้ว อนาคตไม่มีการใช้ต่อ ให้จัดการถอนการติดตั้งโปรแกรมนั้นก่อน แนะนำให้ทุกคนถอนการติดตั้งเลย การลบออกจากหน้า Desktop ไม่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ไวกว่าเดิม การถอนการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่จำเป็น หลัก ๆ จะช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกคนมีการประมวลผลที่รวดเร็ว…

Read More