3 เทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนการใช้ชีวิตของ มนุษย์ในอนาคต

3 เทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนการใช้ชีวิตของ มนุษย์ในอนาคต

มนุษย์ในอนาคต กับเทคโนโลยีปัจจัยการสื่อสารมีผลที่จะมาช่วยทั้งในเรื่องของความสะดวกสบายและการตัดสินใจของมนุษย์เพื่อที่จะเลือกสรรสิ่งดี ๆ ให้กับชีวิต วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 เทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนการใช้ชีวิตของมนุษย์ในอนาคต บอกเลยว่าเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลจาเดิมมาก การใช้ชีวิตของเราที่มีนวัตกรรมใหม่เข้ามาเรื่อย ๆให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งแน่นอนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุก ๆ วัน ชีวิตของ มนุษย์ในอนาคต กับ 3 เทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนการใช้ชีวิตของมนุษย์ในอนาคต เทคโนโลยีแรกที่แอดอยากจะแนะนำ คือ Virtual reality และ Augmented reality หรือทุกคนรู้จักกันดี คือ VR และ AR นั้นเอง เชื่อว่าในอนาคตจะมาอำนวยความสะดวกในเรื่องของค่าใช้จ่าย หรือราคาที่ลดลงทำให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นที่นิยม บอกเลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่มาเปลี่ยนการใช้ชีวิตของมนุษย์แน่นอน เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนการใช้ชีวิตของมนุษย์ในอนาคต เทคโนโลยีสองที่แอดอยากจะแนะนำ คือ Social…

Read More