เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีพัฒนาการที่ล้ำหน้าเพื่อต่อกรกับโรคโควิด19

เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีพัฒนาการที่ล้ำหน้าเพื่อต่อกรกับโรคโควิด19

เทคโนโลยีสมัยใหม่ วิวัฒนาการของโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอันชาญฉลาดและล้ำหน้าจากมนุษยชาติ  และเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายแรงอย่างโควิด19 เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีกานพัฒนาต่กรโรค โควิด 19 ในยุคสมัยของเทคโนโลยีนั้นก็จะมีความก้าวหน้าทั้งด้านการแพทย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย เช่น  นาฬิกาที่เอาไว้ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจและการนับก้าวอย่าง Apple Watch   ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2563 นี้ เป็นช่วงที่มีโรคระบาดอย่างโควิด19 ที่ระบาดไปทั่วโลกและเป็นสาเหตุทำให้มีผู้คนเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นนักวิจัยจึงเร่งศึกษาว่าเทคโนโลยีอย่าง Apple Watch จะสามารถใช้บอกสัญญาณตรวจจับอาการของโรคโควิด19ได้หรือไม่  ที่สำคัญมีการทดสอบ Apple Watch ที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริกาขึ้น  นักวิจัยรายงานว่า Apple Watch สามารถระบุอาการของโรคโควิด19ในระยะเริ่มต้นก่อนจะแสดงอาการของโรคได้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่  ที่สามารถตรวจอุณหภูมิและชีพจรของมนุษย์ได้  นั่นคือ Oura Ring หรือแหวนอัจฉริยะ  ซึ่งมีลักษณะเป็นแหวนที่ใช้สวมที่นิ้วมือ  Oura Ring ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจวัดสมรรถภาพของร่างกายขณะออกกำลังกาย…

Read More