สัญญาณเครือข่าย 5G ที่บริษัท Cambridge Consultants และ Deutsche Telekom AG ร่วมกันพัฒนาโดรน

สัญญาณเครือข่าย 5G ที่บริษัท Cambridge Consultants และ Deutsche Telekom AG ร่วมกันพัฒนาโดรน

สัญญาณเครือข่าย 5G ที่ Cambridge Consultants บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี จากประเทศอังกฤษ ร่วมมือกับ Deutsche Telekom AG บริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม จากประเทศเยอรมัน ในการพัฒนาระบบส่งสัญญาณเครือข่ายระบบ 5G โดยการติดตั้งเสาส่งสัญญาณไว้กับโดรน สำหรับส่งสัญญาณเครือข่าย 5G ไปยังพื้นที่ห่างไกลและยังไม่มีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม สัญญาณเครือข่าย 5G ที่ส่งไปยังพื้นที่ห่างไกลและยังไม่มีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม โดยเป้าหมายของ Cambridge Consultants ต้องการจะส่งโดรนที่ติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 5G ไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศอังกฤษได้ประมาณ 60 ตัว เพื่อให้ผู้ใช้งานในพื้นที่ห่างไกลนั้นสามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เหมือนกับผู้ใช้งานภายในเมือง อีกทั้ง Deutsche Telekom AG ได้วางแผนไว้เช่นกันว่าจะทดลองการใช้งานโดรนส่งสัญญาณ 5G ได้ในพื้นที่ชนบททางตอนใต้ของประเทศเยอรมันได้ภายในปี 2567…

Read More