สัญญาณโทรศัพท์มือถือ จาก 1G 2G 3G 4G สู่ 5G จะมีความแตกต่างกันอย่างไร ?

สัญญาณโทรศัพท์มือถือ จาก 1G 2G 3G 4G สู่ 5G จะมีความแตกต่างกันอย่างไร ?

สัญญาณโทรศัพท์มือถือ หลังจากที่มีการคิดค้นโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือออกมาและมีการพัฒนาความสามารถฟังก์ชั่นของโทรศัพท์มือถือที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ค่ายที่ผลิตสัญญาณโทรศัพท์มือถือต่าง ๆ ก็ถึงคราวต้องพัฒนาตัวเองด้วยเช่นกันเพื่อให้การติดต่อสื่อสารสามารถทำได้ทั่วถึงทั่วโลกโดยไม่ติดขัดนั่นเอง โดยเฉพาะในประเทศที่แม้ตอนนี้จะมีอินเทอร์เน็ตแบบไวไฟออกมาแล้วแต่สัญญาณโทรศัพท์รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่เช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาสาญญาณโทรศัพท์ให้มีความชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นในสังคมโลก สัญญาณโทรศัพท์มือถือจาก 1G 2G 3G 4G สู่ 5G มีความแตกต่างกันอย่างไร? สัญญาณโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีเป็นยุคปัจจุบัน ที่ความแรงของอินเทอร์เน็ตแรงขึ้นอย่างมาก สัญญาณโทรศัพท์มือถือจาก 1G 2G 3G 4G สู่ 5G มีความแตกต่างกันอย่างไร? สัญญาณโทรศัพท์ที่เราใช้กันเริ่มต้นครั้งแรกด้วยสัญญาณ 1G เป็นสัญญาณแบบอะนาล็อกเช่นเดียวกับยุคโทรทัศน์ขาวดำนั่นเอง ทั้งนี้จะแบ่งคลื่นความถี่เป็นแค่สองกลุ่มเพียงเท่านั้นยังไม่มีความหลากหลายให้เลือก ต่อมามีการพัฒนาสัญญาณโทรศัพท์ให้เป็นแบบ 2G เริ่มเปลี่ยนเป็นสัญญาณแบบดิจิตอลขึ้นมาเพราะต้องการให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แต่ก็ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นยังไม่สามารถรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้จริง แต่ก็เริ่มมีความสามารถในการส่ง SMS เพิ่มขึ้นมา โดยแบ่งคลื่นความถี่ออกเป็นสามกลุ่ม…

Read More