Samsung พัฒนา หน้าจอ interactive คอนเซ็ปท์เดียวกับ Samsung Flip 2

Samsung พัฒนา หน้าจอ interactive คอนเซ็ปท์เดียวกับ Samsung Flip 2

Samsung มีความคาดหวังว่า หน้าจอ interactive ขนาด 85 นิ้วแบบใหม่ที่มีไอเดียใกล้เคียงกับ Samsung Flip 2 เดิมที่บริษัทพัฒนาขึ้นมานั้นจะเข้ามาทดแทนกระดานไวท์บอร์ดแบบเดิมที่จะมีส่วนช่วยในการเชื่อมช่องว่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนและนักเรียนที่เรียนที่บ้านได้ในช่วงที่เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เด็กนักเรียนจำนวนไม่น้อยต้องเก็บตัวอยู่แต่ที่บ้าน หน้าจอ interactive ที่มีไอเดียใกล้เคียงกับ Samsung Flip 2 เดิมที่บริษัทพัฒนาขึ้นมานั้นจะเข้ามาทดแทนกระดานไวท์บอร์ด ในปัจจุบันนี้ได้มีการใช้ระบบการเรียนแบบผสมผสานเข้ามาช่วยเหลือเด็กนักเรียนในช่วงที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนในห้องเรียนได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำให้ Samsung มองเห็นปัญหาในการเรียนของเด็กหลายคน จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบดิจิทัลที่ทำให้เด็กๆที่เรียนอยู่ในโรงเรียนได้ขีดเขียนลงบนหน้าจอ แบบ interactive ขนาด 85 นิ้วและสามารถเชื่อมต่อหน้าจอนี้เข้ากับ Chromebook เล็กๆที่บ้านที่ทำให้เด็กๆทั้งสองที่ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแถมยังได้รับความสนุกและไม่น่าเบื่อเหมือนกับการเรียนทางเดียวแบบเดิมๆ Samsung คิดว่า Interactive Display ขนาด 85 นิ้วใหม่นี้จะกลายมาเป็นไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับคลาสเรียนในยุค COVID-19 ในขณะที่ Interactive…

Read More