ประเทศไทยเข้าสู่สัญญาณ 6G จากที่รอคอย 10 ปี กับสัญญาณเครือข่ายที่ดีที่สุด

ประเทศไทยเข้าสู่สัญญาณ 6G จากที่รอคอย 10 ปี กับสัญญาณเครือข่ายที่ดีที่สุด

            ประเทศไทยเข้าสู่สัญญาณ 6G จากยุคสัญญาณ 4G ก้าวข้ามมายุคสัญญาณ 5G ในปัจจุบัน และอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่สัญญาณ 6G จะให้เป็นการก้าวข้ามแบบก้าวกระโดดสำหรับประเทศไทยไปก็ไม่ได้  เพราะประเทศไทยพึ่งจะเริ่มใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในสัญญาณ 5G มาได้ได้ไม่นาน ซึ่งเป็นการล้าหลังในหลายประเทศต่าง ๆ เช่น จีน  ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น ถึงแม้ว่าเราจะพึ่งเริ่มใช้สัญญาณเครือข่าย 5G ในประเทศไทย ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีเกี่ยวกับสัญญาณเครือข่ายในประเทศไทยก็ทำให้การท่องโลกอินเตอร์เน็ต มีความเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก ประเทศไทยเข้าสู่สัญญาณ 6G ในปัจจุบัน การทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่มีความอัจฉริยะอย่าง AI ทำให้การพัฒนาของเทคโนโลยีในไทย      เริ่มต้นการใช้เครือข่ายจากระบบแอนะล็อก ในยุคเริ่มต้น คือ สมัยสัญญาณเครือข่าย 1G…

Read More