เครื่องปฏิกรณ์แบบใหม่ กับพลังงานนิวเคลียร์ ที่ทำให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เครื่องปฏิกรณ์แบบใหม่ กับพลังงานนิวเคลียร์ ที่ทำให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เครื่องปฏิกรณ์แบบใหม่ พลังงานทดแทนที่เราสามารถสร้างขึ้นเพื่อทดแทนพลังงานที่หมดไปที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นผ่านการพัฒนามาถึงสี่รุ่นเป็นที่เรียบร้อย โดยวิธีการสร้างพลังงานนิวเคลียร์คือสร้างจากการแยกตัวกันของธาตุที่มีความหนัก หรือการระเบิดนั่นเอง ดังนั้นแน่นอนว่าพลังงานค่อนข้างรุนแรงและสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมหาศาลเลยล่ะ ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนค่อนข้างกังวล และเป็นปัญหาของประเทศใหญ่ ๆ ที่ต้องการความมั่นใจก่อนการเลือกใช้พลังงานทดแทนจากนิวเคลียร์ ซึ่งตอนนี้นักวิจัยสามารถสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีความปลอดภัยกว่าเดิม พลังงานนิวเคลียร์ที่ปลอดภัยมากขึ้น ด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบใหม่ เครื่องปฏิกรณ์แบบใหม่ พลังงานทดแทนที่เราสามารถสร้างขึ้นเพื่อทดแทนพลังงานที่หมดไปที่มีประสิทธิภาพมาก พลังงานนิวเคลียร์ที่ปลอดภัยมากขึ้น ด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบใหม่ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาในปี 2019 และติดอันดับ TOP 10 World Economic Forum (WEF) หรือเทคโนโลยีที่น่าสนใจในปี 2019 เจ้าเทคโนโลยีตัวใหม่นี้เรียกว่า Safer Nuclear Reactors เป็นเตาปฏิกรณ์แบบใหม่ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม ต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยก่อนเตาปฏิกรณ์ยังไม่มีความเสถียรมากนักทำให้เกิดการระเบิดของนิวเคลียร์และปล่อยรังสีออกมาเช่นที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้หลายคนได้รับรังสีหรือเสียชีวิตจากการระเบิดในครั้งนั้น ซึ่งสาเหตุของการระเบิดมาจากความร้อนที่มีมากเกินไปและไม่สามารถระบายออกได้ทันเมื่อความร้อนมากเกินไปก็ทำให้เตาปฏิกรณ์รับไม่ไหวและระเบิดออกมาในที่สุด ซึ่งความร้อนจากนิวเคลียร์เมื่อผสมกับน้ำที่อยู่ในอากาศจะปล่อยแก๊ซไฮโดรเจนออกมาและก่อให้เกิดระเบิดได้ เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจก่อให้เกิดระเบิดได้ ดังนั้นเตาปฏิกรณ์ตัวใหม่นี้จะช่วยลดการสร้างแก๊ซไฮโดรเจนที่เป็นตัวการของการสร้างระเบิด พลังงานนิวเคลียร์ที่ปลอดภัยมากขึ้น…

Read More