ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจจับอาการเริ่มแรกของโรคอัลไซเมอร์

ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจจับอาการเริ่มแรกของโรคอัลไซเมอร์

ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบจำลองระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับการพัฒนาโดย IBM Research บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกร่วมกับ Pfizer บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเภสัชกรรม เพื่อใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อวิเคราะห์ข้อความที่ตัดตอนมาสั้นๆ ที่จะนำมาใช้จากการทดสอบความรู้ความเข้าใจของ Cookie Theft โดยการทดสอบนี้ใช้ระยะเวลาหลายปีในการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมและโรคเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจอื่น ๆ ที่ให้ผู้คนอธิบายสิ่งที่พวกเขาเห็นในภาพ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมและโรคเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจอื่น ๆ ให้เห็นในภาพ ทั้งนี้ระบบปัญญาประดิษฐ์พบการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการใช้ภาษา เช่น ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคที่แตกต่างกัน ซึ่งบ่งบอกถึงการลดลงของความเข้าใจของคนที่ถูกทดสอบ โดยตัวอย่างที่ IBM นำมาใช้นั้นนำมาจาก The Framingham Heart Study ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของสหรัฐอเมริกา ที่ทำการทดสอบกับประชากร 5,000 คนและครอบครัวของพวกเขา ที่มีการดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948…

Read More