Blockchain technology ธุรกรรมออนไลน์ ดิจิตอลแบบใหม่ที่เหนือชั้นกว่าสมัยก่อน

Blockchain technology ธุรกรรมออนไลน์ ดิจิตอลแบบใหม่ที่เหนือชั้นกว่าสมัยก่อน

Blockchain technology เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแทบจะทุกกิจกรรมของมนุษย์เราเลยล่ะ แม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจการเงิน เทคโนโลยีก็เข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้การใช้จ่ายในสมัยนี้สามารถทำได้เพียงคลิ้กเดียว ซึ่งง่ายดายเสียจนคิดว่าจะไม่มีอะไรที่สะดวกไปมากกว่านี้ แม้จะมีเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือเรื่องธุรกรรมต่าง ๆ เช่น Internet Banking แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อความรู้สึกปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งหลาย ด้วยความคิดที่วาการทำกิจกรรมทางการเงินสามารถใช้จ่ายได้เร็วเกินไปนั่นเอง อย่างไรก็ตามตอนนี้ดีมีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Blockchain technologyธุรกรรมออนไลน์แบบใหม่ที่เหนือชั้นกว่าสมัยก่อน Blockchain technology ธุรกรรมการเงินแบบใหม่ที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางใด ๆ เป็นการเปลี่ยนเงินของเราให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอล Blockchain technologyธุรกรรมออนไลน์แบบใหม่ที่เหนือชั้นกว่าสมัยก่อน หากเรียก Blockchainหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่หากพูดถึง Bitcoin หลายคนอาจะถึงบางอ้อเลยก็ได้ ทั้งนี้ Blockchainคือธุรกรรมการเงินแบบใหม่ที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางใด ๆ กล่าวคือในการซื้อขายสามารถซื้อของระหว่างผู้ที่ใช้งานทั้งหลายได้โดยไม่ต้องใช้เงินหรือผ่านธนาคารนั่นเอง แต่ระบบที่ใช้ในการซื้อขายคือใช้เหรียญ หรือ Bitcoin ที่มีความมั่นคงมากกว่า ทั้งยังโปร่งใสและไม่ต้องใช้ตัวกลางใด ๆ ในการจับจ่ายใช้สอย ถือว่าสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ทั้งยังมีการตรวจสอบความเชื่อถือก่อนการทำธุรกรรมต่าง…

Read More
ประโยชน์หลัก ๆ ของ เทคโนโลยี Blockchain ที่บอกเลยว่ามีคุณสมบัติพิเศษสุด ๆ

ประโยชน์หลัก ๆ ของ เทคโนโลยี Blockchain ที่บอกเลยว่ามีคุณสมบัติพิเศษสุด ๆ

         เทคโนโลยี Blockchain เป็นอีกเทคโนโลยีที่เริ่มเป็นที่สนใจและเริ่มเป็นที่พูดถึงอย่างมาก แลเริ่มเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้น วันนี้อยากที่จะมา แนะนำ 3 ประโยชน์ของเทคโนโลยี Blockchain บอกเลยว่ามีความน่าสนใจสุด ๆ บอกเลยว่าสายคนชอบเทคโนโลยีห้ามพลาด แนะนำ 3 ประโยชน์ เทคโนโลยี Blockchain ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคุณมากยิ่งขึ้น ประโยชน์ข้อแรกที่อยากจะมาแนะนำ คือ เรื่องของความโปร่งใส ซึ่งการที่เรานำเทคโนโลย Blockchain มาใช้ในธุรกิจต่าง ๆ เราสามารถมาตรวจสอบย้อนหลังได้ในทุก ๆ ภาคส่วน ซึ่งทำให้เกิดเป็นความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย ประโยชน์ข้อที่สองที่อยากจะมาแนะนำ คือ ข้อมูลไม่สามารถถูกปลอมแปลงได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญมาก ๆ ในเรื่องของความปลอดภัยในธุรกิจหรือในองค์กรต่าง ๆ ทำให้ในองค์เมื่อนำเทคโนโลยี Blockchain การทุจริตในองค์ก็จะไม่สามารถทำได้ ประโยชน์ข้อที่สามที่อยากจะมาแนะนำ…

Read More