การประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยี IoT กับการเกษตร เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้าม

การประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยี IoT กับการเกษตร เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้าม

                ว่าด้วยเรื่องของเกษตรเป็นอีกเรื่องที่มีความใกล้ตัวเราเองมาก ๆ เนื่องจากเป็นเทตโนโลยที่มาเสริมความสะดวกสบายในด้านของการเกษตร เกษตรทุกวันนี้หากมีเทคโนโลยีดี ๆ ยิ่งจะเสริมให้เรานั้นมีความคุ้มค่าและความประหยัด วันนี้จะพา พาส่องการประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยี IoT กับการเกษตร เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้าม เทคโนโลยี IoT กับการเกษตร มาช่วยเสริมความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น เรามาเริ่มกันที่เทคโนโลยี IoT ที่มาประยุกต์กับเกษตร เทคโนโลยีแรก คือ Smart Livestock Monitoring หรือ เทคโนโลยีการตรวจดูปศุสัตว์อัจฉริยะ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งาน IoT เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ ความเป็นอยู่และในส่วนของสุขภาพสัตว์ เพื่อความสะดวกให้กับเจ้าของฟาร์มได้ตรวจสอบ เพื่อที่จะกับการรักษาและทำการคัดแยกสัตว์ที่ป่วย ป้องกันการกระจายตัวของเชื่อโรคได้ ซึ่งมีความน่าสนใจมาก ๆ เทคโนโลยี IoT ที่มาประยุกต์กับการเกษตร…

Read More