Floppy disk แผ่นดิสก์ในการบันทึกข้อมูลคอมในยุคแรก ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นตำนานไปแล้ว

Floppy disk แผ่นดิสก์ในการบันทึกข้อมูลคอมในยุคแรก ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นตำนานไปแล้ว

Floppy disk หลังจากที่เทคโนโลยีทำให้เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการบันทึกข้อมูลรวมถึงเข้าถึงการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอ เพราะข้อมูลต่าง ๆ มีการอัพเดตและเพิ่มเติมอยู่ทุกวี่วัน ไหนจะการส่งถ่ายข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ยิ่งสมัยที่ยังไม่มีการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพด้วยแล้วการบันทึกข้อมูลเอาไว้ถือเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเมื่อช่วงปี 90 จึงได้มีการคิดค้นฟลอปปีดิสก์ (Floppy disk) ขึ้นมาเป็นครั้งแรก ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประดิษฐ์ออกมาเป็นครั้งแรกของโลก Floppy disk แผ่นดิสก์ในการบันทึกข้อมูลคอมยุคแรกที่ได้กลายเป็นตำนานไปแล้ว Floppy disk เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเซฟข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เอาไว้เป็นสิ่งแรกของโลก Floppy disk แผ่นดิสก์ในการบันทึกข้อมูลคอมยุคแรกที่ได้กลายเป็นตำนานไปแล้ว แม้ว่าเจ้าแผ่นฟลอปปีดิสก์จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเซฟข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เอาไว้เป็นสิ่งแรกของโลกก็ตามทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปความต้องการจุข้อมูลก็มีมากขึ้น แต่แผ่นฟลอปปีดิสก์สามารถจุข้อมูลได้เพียง 2.88 เมกะไบต์ทำให้แพ้อุปกรณ์ที่ใช้เซฟข้อมูลในยุคต่อมานั่นคือแผ่น VCD และ DVD ซึ่งในปัจจุบันแผ่นซีดีเหล่านี้ก็กำลังจะหมดไปและแทนที่การเก็บข้อมูลออนไลน์อย่างเช่น Cloud หรือการเก็บข้อมูลเอาไว้ในอีเมล์ก็ด้วยเช่นกัน ทำให้ยุคที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลกำลังจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป อย่างไรก็ตามมาดูที่มาที่ไปของแผ่นฟลอปปีดิสก์กันหน่อยดีกว่า Floppy disk…

Read More