Amazon เตรียมพร้อม ใช้โดรนในการจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับการอนุมัติจาก FAA แล้ว

Amazon เตรียมพร้อม ใช้โดรนในการจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับการอนุมัติจาก FAA แล้ว

Amazon ได้รับใบรับรองผู้ให้บริการทางอากาศ Part 135 จาก Federal Aviation Administration (FAA) หรือ องค์การบริหารการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใบรับรองดังกล่าวเป็นการอนุญาตให้ใช้โดรนในเชิงพาณิชย์ได้ และนั่นจะทำให้แผนการส่งสินค้าด้วยโดรนของ Amazon เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดย Amazon จะเริ่มทำการทดสอบการจัดส่งสินค้าโดยใช้โดรนก่อนที่จะนำออกมาใช้งานจริง แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าการทดสอบโดรนของ Amazon ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไร ทั้งนี้ Amazon เปิดเผยว่าในการขอใบรับรองผู้ให้บริการทางอากาศฉบับนี้ Amazon จะต้องตรวจสอบกระบวนการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการจัดส่งโดยใช้โดรนมากกว่า 500 รายการ Amazon พร้อมตรวจสอบกระบวนการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการจัดส่งให้ครอบคลุม โดย Amazon ได้ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.2013 ว่าบริษัทต้องการใช้โดรนในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ภายในเวลา 30 นาทีหรือน้อยกว่านั้น ซึ่งทำให้Amazon ต้องทำการทดสอบและบันทึกชั่วโมงการบินหลายพันชั่วโมงถึงจะมั่นใจได้ว่าสามารถทำได้ตามที่บริษัทประกาศไว้…

Read More