Blockchain technology ธุรกรรมออนไลน์ ดิจิตอลแบบใหม่ที่เหนือชั้นกว่าสมัยก่อน

Blockchain technology ธุรกรรมออนไลน์ ดิจิตอลแบบใหม่ที่เหนือชั้นกว่าสมัยก่อน

Blockchain technology เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแทบจะทุกกิจกรรมของมนุษย์เราเลยล่ะ แม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจการเงิน เทคโนโลยีก็เข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้การใช้จ่ายในสมัยนี้สามารถทำได้เพียงคลิ้กเดียว ซึ่งง่ายดายเสียจนคิดว่าจะไม่มีอะไรที่สะดวกไปมากกว่านี้ แม้จะมีเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือเรื่องธุรกรรมต่าง ๆ เช่น Internet Banking แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อความรู้สึกปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งหลาย ด้วยความคิดที่วาการทำกิจกรรมทางการเงินสามารถใช้จ่ายได้เร็วเกินไปนั่นเอง อย่างไรก็ตามตอนนี้ดีมีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Blockchain technologyธุรกรรมออนไลน์แบบใหม่ที่เหนือชั้นกว่าสมัยก่อน Blockchain technology ธุรกรรมการเงินแบบใหม่ที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางใด ๆ เป็นการเปลี่ยนเงินของเราให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอล Blockchain technologyธุรกรรมออนไลน์แบบใหม่ที่เหนือชั้นกว่าสมัยก่อน หากเรียก Blockchainหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่หากพูดถึง Bitcoin หลายคนอาจะถึงบางอ้อเลยก็ได้ ทั้งนี้ Blockchainคือธุรกรรมการเงินแบบใหม่ที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางใด ๆ กล่าวคือในการซื้อขายสามารถซื้อของระหว่างผู้ที่ใช้งานทั้งหลายได้โดยไม่ต้องใช้เงินหรือผ่านธนาคารนั่นเอง แต่ระบบที่ใช้ในการซื้อขายคือใช้เหรียญ หรือ Bitcoin ที่มีความมั่นคงมากกว่า ทั้งยังโปร่งใสและไม่ต้องใช้ตัวกลางใด ๆ ในการจับจ่ายใช้สอย ถือว่าสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ทั้งยังมีการตรวจสอบความเชื่อถือก่อนการทำธุรกรรมต่าง…

Read More