Facebook ลบข้อมูลกลุ่มต่อต้าน การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในประเทศอิสราเอล

Facebook ลบข้อมูลกลุ่มต่อต้าน การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในประเทศอิสราเอล

Facebook ลบข้อมูลกลุ่มต่อต้าน ที่ Facebook ได้มีคำร้องไปถึงกระทรวงยุติธรรมของประเทศอิสราเอล เพื่อลบกลุ่มในสื่อโซเชียลออนไลน์ของตัวเองจำนวน 4 กลุ่ม ที่มีการเผยแพร่เนื้อหาที่มีการต่อต้านการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในประเทศอิสราเอล โดยมีทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 Facebook ลบข้อมูลกลุ่มต่อต้าน การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยมีทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ และเนื้อหาที่ทำขึ้นมาจะเหมือนกับที่มีการเปิดเผยในหลายประเทศ ที่มีการอ้างอิงว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เป็นการวางยาพิษในร่างกายมนุษย์เพื่อเป็นการจำกัดจำนวนประชากร หรืออาจจะเป็นการปลูกฝังชิพในร่างกายของมนุษย์ตามโครงการของรัฐบาล เพื่อนำไปทำการทดลองทางการแพทย์ ทั้งนี้ Facebook ได้มีการเปิดเผยและยืนยันว่าได้ถอดถอนกลุ่มสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มภาษาฮีบรู 4 จำนวน 4 กลุ่ม ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ทาง Facebook ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามนโยบายของ Facebook ในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในประเทศอิสราเอลนั้น ได้เริ่มฉีดให้กับนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู เป็นคนแรกของประเทศเมื่อวันเสาร์ที่…

Read More