Facebook เตรียมรับมือ กับการแสดงเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Facebook เตรียมรับมือ กับการแสดงเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Facebook เตรียมรับมือ กับการแสดงเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายหลังจากที่รัฐบาลของประเทศอังกฤษจะมีการอนุมัติวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์และบริษัทไบโอเอ็นเทค ทั้งนี้บริษัท Facebook จะควบคุมเนื้อหาดังกล่าวอย่างเข้มงวดมากขึ้น ทั้งเนื้อหาที่แสดงบน Facebook และ Instagram   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัคซีนไวรัสโควิด-19 จะมีไมโครชิพเพื่อควบคุมหรือตรวจสอบผู้ป่วย ซึ่งผู้ใช้งาน Facebook ต่างออกมาเรียกร้องว่า Facebook ยังมีแนวทางที่ไม่แน่นอนสำหรับจัดการกับข่าวปลอมและข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่างๆ เพราะในปัจจุบันยังมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เผยแพร่อยู่บน Facebook เป็นจำนวนมาก Facebook เตรียมรับมือ กับเนื้อหา และได้ลบเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ Facebook ได้ให้ความเห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และได้ลบเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุข โดยตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา Facebook ได้ลบเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปเป็นจำนวนมาก และตั้งแต่เดือนตุลาคมได้สั่งห้ามโฆษณาที่มีเนื้อหาชักจูงให้คนไม่กล้าไปฉีดวัคซีนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้แล้ว…

Read More