Google ถูกฟ้องร้อง ในคดี การต่อต้านการแข่งขันทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา

Google ถูกฟ้องร้อง ในคดี การต่อต้านการแข่งขันทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา

Google ถูกฟ้องร้อง ทางการท้องถิ่นถึง 38 รัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฟ้องร้องต่อกระทรวงยุติธรรมในข้อกล่าวหาที่ว่า Google ดำเนินธุรกิจเป็นการต่อต้านการแข่งขันทางการค้า ซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งที่ 3 ในรอบสองเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ที่ Google ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากกระทรวงยุติธรรม โดยในครั้งนี้มีการกล่าวหาว่าฟังก์ชั่นการค้นหาของ Google นั้น ถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานชาวอเมริกันได้รับข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Google เป็นอันดับแรก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกีดกั้นผู้ใช้งานชาวอเมริกันในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเป็นอย่างมาก Google ถูกฟ้องร้อง นับได้ว่าเป็นครั้งที่ 3 ในรอบสองเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ที่ Google ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ผู้บริหารด้านนโยบายและเศรษฐกิจของ Google ได้ให้ความเห็นว่าบริษัททราบดีเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาที่มีการฟ้องร้อง และ Google พร้อมให้ความร่วมมือกับทางการทั้งในเรื่องของข้อมูลและการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฟ้องร้องดังกล่าว อีกทั้งการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นนี้เป็นการพยายามกล่าวหา Google ว่ามีการพัฒนาเครื่องมือในการค้นหาให้กีดกันการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งาน และยังเป็นการทำร้ายการดำเนินธุรกิจท้องถิ่นที่มีการเชื่อมโยงกับลูกค้าโดยตรง…

Read More