Google เพิ่มฟีเจอร์การอ่านป้ายร้านค้าสำหรับคนตาบอดในแอปพลิเคชั่น Google Lookout

Google เพิ่มฟีเจอร์การอ่านป้ายร้านค้าสำหรับคนตาบอดในแอปพลิเคชั่น Google Lookout

Google Lookout เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ที่อธิบายสิ่งรอบข้างทั้งที่เป็นวัตถุ สิ่งของ ผู้คน สิ่งมีชีวิตอื่นๆ หรือตัวอักษรตามป้ายโฆษณาตามท้องถนน โดยให้ผู้พิการทางสายตาได้เข้าใจสิ่งรอบตัวผ่านเสียงที่ออกมาจากสมาร์ทโฟน ซึ่งผู้พิการทางสายตาจะต้องหันกล้องของสมาร์ทโฟนไว้ด้านนอกและแขวนไว้ที่หน้าอกหรือใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อของตัวเอง เพื่อที่เวลาเดินกล้องจะจับสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตและอธิบายเป็นเสียงให้ผู้พิการทางสายตาได้รับรู้ Google Lookout กับคุณสมบัติการใช้งานที่โดดเด่น โดยฟีเจอร์ใหม่ที่ Google ได้พัฒนาขึ้นนั้น คือ การระบุป้ายอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ต การอ่านป้ายร้านค้าและการอ่านฉลากสินค้า ซึ่งฟีเจอร์ใหม่ของGoogle Lookoutสามารถแยกความแตกต่างระหว่างซุปข้าวโพดกระป๋องและถั่วเขียวกระป๋องได้เป็นอย่างดี เพราะ Google Lookout ใช้การจดจำรูปภาพเพื่อระบุผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์นั่นเอง ทั้งนี้จากการทดลองใช้Google Lookoutที่มีการอ่านป้ายสินค้า พบว่าGoogle Lookou ไม่มีปัญหาในการจดจำชื่อยี่ห้อของซอสยอดนิยมจากสหรัฐอเมริกา หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจากประเทศไทย แม้แต่กระทั่งการอ่านป้ายชื่อเครื่องเทศแบบขวดและเครื่องเทศแบบกระป๋องได้อย่างถูกต้องชัดเจน แต่ในขณะที่Google Lookoutจะมีปัญหาในการระบุชื่อสิ่งของที่มีรูปร่างใกล้เคียงกันอย่างเช่นหัวหอมกับมะเขือเทศ Google Lookout นี้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับ Google Lens…

Read More