เทคโนโลยี MaaS เพื่อการเดินทางสู่ตลาดการสั่งซื้ออาหารในสังคมยุคใหม่

เทคโนโลยี MaaS เพื่อการเดินทางสู่ตลาดการสั่งซื้ออาหารในสังคมยุคใหม่

เทคโนโลยี MaaS เห็นได้ชัด ๆ กันเลยว่าขณะนี้เทคโนโลยีเพื่อการเดินทางมีความก้าวหน้ามากขึ้น ผู้คนสามารถเดินทางไปได้ทุกหนทุกแห่งด้วยความสะดวกสบาย และสามารถคำนวณเวลาในการเดินทางรวมถึงกำหนดเส้นทางในการเดินทางได้ด้วยตัวเองจากการใช้ Google Map เรียกได้ว่าสังคมโลกของเราเข้าสู่การเดินทางแบบอัจฉริยะเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถสร้างแพลนและกำหนดเวลาในการเดินทางได้แล้ว เทคโนโลยีนี้ยังช่วยต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนอีกด้วย จากเทคโนโลยี MaaS เพื่อการเดินทางสู่ตลาดการสั่งซื้ออาหารของสังคมยุคใหม่ เทคโนโลยี MaaS ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเดินทางไปได้ทุกหนทุกแห่งด้วยความสะดวกสบาย จากเทคโนโลยี MaaS เพื่อการเดินทางสู่ตลาดการสั่งซื้ออาหารของสังคมยุคใหม่ Maas หรือ Mobility as a Service เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ระบบ AI (Artificial Intellingence) ในการประมวลผลการเดินทางผ่านทางกล้องดาวเทียมที่เห็นการเดินทางบนท้องถนนแบบ Real Time และประเมินเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเทคโนโลยีส่วนใหญ่หลายบริษัทจะนำไปสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับการเดินทางที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่น โดยสามารถรู้ล่วงหน้าได้ทั้ง เวลาที่คนขับจะมาถึง การเข้าถึงข้อมูลของคนขับที่สร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ การรับรู้ว่าคนขับอยู่ตรงไหนแล้วแบบ…

Read More