การฉ้อโกงทางไซเบอร์กลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ  RUSI ของประเทศอังกฤษ

การฉ้อโกงทางไซเบอร์กลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ RUSI ของประเทศอังกฤษ

Royal United Services Institute หรือ RUSI ที่เป็นสถาบันป้องกันและรักษาความปลอดภัยของประเทศอังกฤษ ได้ให้ความเห็นว่าการฉ้อโกงทางไซเบอร์ได้กลายเป็นการแพร่ระบาดอย่างมากในประเทศอังกฤษ จนอาจจะถือได้ว่าเป็นปัญหาด้านความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีการตรวจพบว่าการฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ การขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตสำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์โดยไม่รับอนุญาต ซึ่งมูลค่าความเสียหายเกิดขึ้นมากถึง 1.9 แสนล้านปอนด์ต่อปี หรือประมาณ 7.8 ล้านล้านบาทต่อปี ซึ่ง RUSI ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่าหน่วยงานข่าวกรองของสหราชอาณาจักรควรจะต้องมีบทบาทในการจัดการเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์มากขึ้น RUSI ได้เสนอให้หน่วยงานของรัฐบาลอังกฤษควรจะทำงานกับเอกชนให้มากขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าจำนวนเงินที่ภาครัฐจะต้องเสียจากการถูกฉ้อโกงทางไซเบอร์นั้น ถือได้ว่าเป็นการ “ปล้น” เงินจากประชาชนในทางอ้อม ตลอดจนเป็นการทำลายศรัทธาและความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลอีกเช่นกัน โดยจากการสำรวจอาชญกรรมทางไซเบอร์ของประเทศอังกฤษและเวลส์ ในปี 2019-2020 พบว่ามีการรายงานมากถึง 3.7 ล้านครั้ง ที่ส่วนใหญ่จะเป็นการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อนำไปฉ้อโกงทางไซเบอร์นั่นเอง และนอกจากนี้ยังพบด้วยว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฉ้อโกงทางไซเบอร์ต่อภาครัฐนั้นมีมากถึง 4.8 หมื่นล้านปอนด์ต่อปี หรือประมาณ 1.9…

Read More