การปรับโครงสร้างของ Winpro ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้กับบริษัท

การปรับโครงสร้างของ Winpro ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้กับบริษัท

Winpro บริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการระบบเครือข่ายแบบ 5G ร่วมกับซอฟต์แวร์ของ IBM ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ ที่จะเริ่มใช้ภายในปี 2021 ภายใต้การบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่าง Theirry Delapote ภายหลังจากที่ประสบปัญหามามากกว่า 10 ปี อีกทั้งยังประสบกับภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ผู้บริหารของ Winpro ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้การเติบโตของบริษัทยังคงเป็นไปได้ด้วยดี จึงทำให้WinProต้องมีการปรับตัวเพื่อให้การเติบโตของบริษัทยังคงเป็นไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ผู้บริหารของWinproได้ให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในครั้งนี้จะช่วยให้ Winproสามารถเติบโตได้ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมและจะช่วยให้ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทมีความยั่งยืนมากขึ้น ภายใต้กลยุทธ์ใหม่ของWinpro คือ การเติบโตโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนของบริษัท โครงสร้างใหม่ของ Winproจะแบ่งหน่วยตลาดเชิงกลยุทธ์ออกเป็นหน่วยงานย่อย ประกอบด้วยสายอเมริกา 1 สายอเมริกา 2 สายยุโรป สายเอเซียแปซิฟิกตะวันออกกลางแอฟริกา (APMEA) และสายธุรกิจทั่วโลก (GBL) ส่วนสายงานที่ดูแลผลิตภัณฑ์จะเน้นไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดิจิทัลมากขึ้น โดยกลุ่มแรกจะเป็น IDEAS…

Read More